Noutăţi

6 august 2020

În cadrul programului de investiții al SE “Moldelectrica”, la stația electrică Vulcănești 400 kV, s-au efectuat lucrări de instalare, reglare și punere în funcțiune a noilor panouri de protecție prin relee şi a două linii electrice aeriene de 110 kV: “Vulcănești-Nord” și “Balabani-2”.

Programul de înlocuire a instalațiilor electromecanice de protecție prin relee și automatizări (PRA) învechite cu cele moderne, bazate pe microprocesoare, va asigura fiabilitatea și performanța maximă a echipamentului.

Este planificat de înlocuit la stația electrică Vulcănești 400 kV toate 15 conexiuni, inclusiv 2 racorduri 110 kV al autotransformatorului, întrerupător de legătură a barelor 110 kV, întrerupător de ocolire 110 kV, precum și 2 celule a transformatorului de tensiune de 110 kV.

Punerea în funcțiune a noilor panouri de protecție prin relee va fi efectuată în cel mai scurt timp posibil. Rezultatul acestui succes se datorează unei cooperării reușite între serviciul de protecție și automatizări din SE „Moldelectrica”, în persoana dlui Alexandru Coleada și a dlui Alexandru Sterhov, şi personalul filialei SPRA Sud cu grupul de instalare și punere în funcțiune a companiei contractate.

Efectuarea lucrărilor de modernizare a utilajului la substațiile electrice este una dintre măsurile principale pentru pregătirea interconectării sincrone a Sistemului Energetic din Moldova la rețeaua unită de operatori europeni de sisteme de transport de energie electrică - ENTSO-E.

Ultima modificare: 04.06.2024