Anunțuri și invitații de participare privind desfășurarea achizițiilor

Anunțuri și invitații de participare privind desfășurarea achizițiilor pentru anul 2023

Nr. și data publicării Descrierea Invitație / Anunț
de participare
Cîştigătorul achiziţiei
65/03-23 28.03.2023
Achiziție de valoare mică
Servicii de reparație și deservire a tehnicii de calcul
(reîncărcare, regenerare a cartușelor, reparație imprimante)
Conform SIA RSAP
87/03-23 28.03.2023
Cererea ofertelor de preț
Uleiuri, lubrifianți și lichide tehnice
Conform SIA RSAP
86/03-23 27.03.2023
Cererea ofertelor de preț
Mijloace de prevenire și protecție individuală
Conform SIA RSAP
81/03-23 24.03.2023
Achiziție de valoare mică
Servicii de reîncărcare, deservire tehnică și achiziționare a stingătoarelor
Conform SIA RSAP
84/03-23 23.03.2023
Achiziție de valoare mică
Piese de schimb pentru instrumentele benzo-electrice în asortiment. Repetat
Conform SIA RSAP
83/03-23 23.03.2023
Achiziție de valoare mică
Alcool etilic rectificat categoria LUX. Repetat
Conform SIA RSAP
82/03-23 23.03.2023
Achiziție de valoare mică
Mijloace tehnice de transmitere a datelor în SAMEE a Î.S. „Moldelectrica”. Repetat
Conform SIA RSAP
80/03-23 23.03.2023
Achiziție de valoare mică
Routere 3G/4G (10 buc.)
Conform SIA RSAP
79/03-23 23.03.2023
Achiziție de valoare mică
Reactivi chimici și materiale în asortiment pentru necesitățile de laborator
Conform SIA RSAP
78/03-23 23.03.2023
Achiziție de valoare mică
Servicii de deservire tehnică a echipamentelor și utilajelor consumatoare de combustibil gazos
Conform SIA RSAP
74/03-23 23.03.2023
Achiziție de valoare mică
Servicii de deservire și reparație a climatizoarelor
Conform SIA RSAP
52/02-23 22.03.2023
Achiziție de valoare mică
Feronerie în asortiment
Conform SIA RSAP
68/03-23 21.03.2023
Licitație deschisă
Lucrări de înlocuire a pilonilor (înlăturare negabarite, înlocuire piloni defectați)
Conform SIA RSAP
70/03-23 20.03.2023
Cererea ofertelor de preț
Armătură de linie
Conform SIA RSAP
75/03-23 20.03.2023
Cererea ofertelor de preț
Acumulatoare
Conform SIA RSAP
73/03-23 17.03.2023
Achiziție de valoare mică
Izolatoare din sticlă
Conform SIA RSAP
71/03-23 17.03.2023
Achiziție de valoare mică
Furtunuri de incendiu
Conform SIA RSAP
72/03-23 17.03.2023
Achiziție de valoare mică
Lucrărilor de restabilire cu buldozerul a căilor de acces la LEA 35-110 kV
Conform SIA RSAP
61/03-23 15.03.2023
Cererea ofertelor de preț
Lucrări de prelucrare anticorozivă a pilonilor
Conform SIA RSAP
Anulat
67/03-23 14.03.2023
Achiziție de valoare mică
Piese de schimb pentru instrumentele benzo-electrice în asortiment (Repetat)
Conform SIA RSAP
Anulat
59/03-23 13.03.2023
Cererea ofertelor de preț
Servicii de deservire tehnică și reparații curente a automobilelor
Conform SIA RSAP
Anulat
64/03-23 13.03.2023
Achiziție de valoare mică
Mijloace tehnice de transmitere a datelor în SAMEE a Î.S. „Moldelectrica”
Conform SIA RSAP
Anulat
63/03-23 13.03.2023
Achiziție de valoare mică
Alcool etilic rectificat categoria LUX
Conform SIA RSAP
Anulat
54/03-23 10.03.2023
Achiziție de valoare mică
Tehnică sanitară în asortiment
Conform SIA RSAP
58/03-23 10.03.2023
Cererea ofertelor de preț
Rechizite de birou (Hârtie A4 și A3)
Conform SIA RSAP
60/03-23 09.03.2023
Cererea ofertelor de preț
Anvelope
Conform SIA RSAP
49/02-23 01.03.2023
Cererea ofertelor de preț
Treceri izolate 110 kV pentru transformator cu izolația de tip condensator
Conform SIA RSAP
52/02-23 28.02.2023
Achiziție de valoare mică
Feronerie în asortiment
Conform SIA RSAP
47/02-23 28.02.2023
Licitație deschisă
Silicagel, silicagel indicator, aditiv antioxidant și zeolit
Conform SIA RSAP
46/02-23 28.02.2023
Licitație deschisă
Descărcătoare cu oxizi metalici în asortiment
Conform SIA RSAP
45/02-23 28.02.2023
Licitație deschisă
Produse petroliere
Conform SIA RSAP
44/02-23 28.02.2023
Licitație deschisă
Materiale în asortiment conform necesităților PRA (relee, automate etc.)
Conform SIA RSAP
43/02-23 28.02.2023
Licitație deschisă
Construcții din beton armat (canale de cablu, plăci din beton armat)
Conform SIA RSAP
48/02-23 28.02.2023
Cererea ofertelor de preț
Produse sanitaro-igienice
Conform SIA RSAP
41/02-23 23.02.2023
Achiziție de valoare mică
Servicii de proiectare grafică
Conform SIA RSAP
Cîştigător
42/02-23 23.02.2023
Cererea ofertelor de preț
Servicii de examinare medicală profilactică
Conform SIA RSAP
Cîştigător
40/02-23 22.02.2023
Achiziție de valoare mică
Piese de schimb pentru instrumentele benzo-electrice în asortiment
Conform SIA RSAP
Cîştigător
39/02-23 22.02.2023
Achiziție de valoare mică
Consumabile igienico-sanitare
Conform SIA RSAP
Cîştigător
38/02-23 22.02.2023
Achiziție de valoare mică
Materiale pentru necesități gospodărești (tomberon zincat de tip euro pentru transportarea deșeurilor menajere)
Conform SIA RSAP
Cîştigător
37/02-23 24.02.2023
Achiziție de valoare mică
Servicii de deservire și întreținere a sistemului de alarmă anti-incendiar din clădirea Centrului de instruire
Conform SIA RSAP
Cîştigător
26/02-23 21.02.2023
Servicii de verificare metrologică a echipamentelor de măsurare la consumatorii finali conectați la rețeaua de transport
Invitație de participare
Specificația tehnică
Cîştigător
34/2-23 16.02.2023
Cererea ofertelor de preț
Acumulatoare
Conform SIA RSAP
Cîştigător
33/2-23 14.02.2023
Cererea ofertelor de preț
Anvelope
Conform SIA RSAP
Cîştigător
32/02-23 14.02.2023
Cererea ofertelor de preț
Servicii de deservire tehnică și reparații curente a automobilelor
Conform SIA RSAP
Anulat
35/02-23 14.02.2023
Cererea ofertelor de preț
Servicii de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare pentru anul 2023
Conform SIA RSAP
Cîştigător
25/02-23 06.02.2023
Cererea ofertelor de preț
Servicii de deservire tehnică și reparații curente a automobilelor
Conform SIA RSAP
Cîştigător
27/01-23 06.02.2023
Cererea ofertelor de preț
Cablu în asortiment
Conform SIA RSAP
Cîştigător
22/02-23 06.02.2023
Achiziție de valoare mică
Sigilii din plastic și cablu împletit din fier
Conform SIA RSAP
Cîştigător
21/02-23 03.02.2023
Achiziție de valoare mică
Cherestea tivită și OSB
Conform SIA RSAP
Cîştigător
20/02-23 03.02.2023
Achiziție de valoare mică
Nisip și pietriș în asortiment
Conform SIA RSAP
Cîştigător
16/01-23 31.01.2023
Achiziție de valoare mică
Produse poligrafice în asortiment (registre, formulare, legitimații, adeverințe, certificate) pentru anul 2023
Conform SIA RSAP
Cîştigător
18/01-23 30.01.2023
Cererea ofertelor de preț
Vopsea și diluanți în asortiment
Conform SIA RSAP
14/01-23 25.01.2023
Achiziție de valoare mică
Produse lactate în asortiment pentru anul 2023
Conform SIA RSAP
Cîştigător
15/01-23 25.01.2023
Achiziție de valoare mică
Oxigen și gaze naturale
Conform SIA RSAP
Cîştigător
13/01-23 25.01.2023
Achiziție de valoare mică
Jaluzele verticale și servicii de instalare a acestora
Conform SIA RSAP
Cîştigător
12/01-23 27.01.2023
Achiziție de valoare mică
Sârmă de sudat și electrozi în asortiment
Conform SIA RSAP
Cîştigător
8/01-23 23.01.2023
Cererea ofertelor de preț
Piese de schimb pentru reparația autostivuitorului
Conform SIA RSAP
Anulat
9/01-23 23.01.2023
Cererea ofertelor de preț
Servicii de deservire tehnică și reparație a automobilelor
Conform SIA RSAP
Cîştigător
7/01-23 13.01.2023
Cererea ofertelor de preț
Calendare personalizate pentru anul 2023
Conform SIA RSAP
Cîştigător
6/01-23 12.01.2023
Achiziție de valoare mică.
Servicii de abonare și livrare a revistelor periodice de specialitate pentru anul2023.
Invitație de participare
Cîştigător
1/01-23 06.01.2023
Cererea ofertelor de preț
Servicii de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare
Conform SIA RSAP
Cîştigător
244/12-22 06.01.2023
Cererea ofertelor de preț
Lucrări de reparație curentă și întreținere tehnică a instalațiilor de compresoare tip ВШ-3/401M la SE Vulcănești-400kV
Conform SIA RSAP
Cîştigător
4/01-23 05.01.2023
Achiziție de valoare mică
Servicii de Broker vamal
Conform SIA RSAP
Cîştigător
242/12-22 02.01.2023
Cererea ofertelor de preț
Servicii de asigurare a mijloacelor de transport și a obiectelor industrial periculoase
Conform SIA RSAP
Cîştigător
243/12-22 02.01.2023
Achiziție de valoare mică
Servicii de verificare tehnică completă a automacaralelor și turlelor
Conform SIA RSAP
Anulat
241/12-22 02.01.2023
Achiziție de valoare mică
Servicii de abonare și livrare a revistelor periodice de specialitate
Conform SIA RSAP
Anulat

 

+

Anunțuri și invitații de participare privind desfășurarea achizițiilor pentru anul 2022

 

+

ARHIVĂ anunțurilor și invitațiilor


Tel. pentru informaţie: +373 (22) 253-136; 253-131.
Propunerile de participare la licitaţie se vor primi în plic sigilat, însoţit de o scrisoare aparte, pînă la sfârşitul termenului de licitaţie, pe adresa: MD-2012, str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chişinău, tel. +373 (22) 253-559, fax +373 (22) 253-142.

Ultima modificare: 28.03.2023