Anunțuri privind desfăşurarea licitațiilor

Pentru participarea la licitaţiile organizate de ÎS „Moldelectrica” operatorii economici, rezidenţi ai Republicii Moldova, sunt obligaţi să prezinte ofertele în conformitate cu cerinţele:

1. Condiţiile de oformare a ofertelor şi a documentaţiei pentru executarea lucrărilor.

Descrierea Anexe Cîştigătorul achiziţiei
14/01-21
Achiziţie deschisă.
Produse petroliere în asortiment pentru anul 2021.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 9-12 (7719-7722) din 15 ianuarie 2021
Anunț
Specificația tehnică
157/12-20
Achiziţie deschisă.
Lucrări de reparaţie curentă şi întreţinere tehnică a instalaţiilor de compresoare tip ВШ-3/40М la SE Vulcăneşti-400 kV pentru anul 2021.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 372-382 (7700-7710) din 31 decembrie 2020
Anunț
Specificația tehnică
152/12-20
Achiziţie deschisă.
Servicii de asigurare a mijloacelor de transport şi a obiectelor industrial periculoase pentru anul 2021
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 344-351 (7672-7679) din 18 decembrie 2020
Anunț
Specificația tehnică
140/11-20
Achiziţie deschisă.
Grupuri de acumulatoare (2 grupuri) pentru UPS nr.1 NDC şi nr.2 NDC a sistemului de alimentare garantată cu energie electrică a echipamentului SCADA, MMS şi Telecomunicaţii.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 304-312 (7632-7640) din 20 noiembrie 2020
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
6/01-20(17)
Achiziţie restrânsă.
Dispozitive de acționare pentru comutatorul
de reglare a tensiunii sub sarcină la TRAFO 1T și 2T (2 buc.)
Anunț
Anulat
EF/10-01
Achiziţie restrânsă.
Achiziţia serviciilor de auditare a evidenţelor, conturilor şi rapoartelor financiare.
Anunț
116/08-20
Achiziţie deschisă.
Gateway telefonic VoIP pentru centralele telefonice DX-500 şi MX-ONE şi a lucrărilor de ajustare şi dare în exploatare.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 241-245 (7569-7573) din 25 septembrie 2020
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
6/01-20(16)
Achiziţie restrânsă.
Canale de cablu (25 buc.) și plăci din beton armat de acoperire a canalelor (900 buc.)
Anunț
Cîştigător
100/08-20
Achiziţie deschisă.
Repetat
Metal în asortiment.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 235-239 (7563-7567) din 18 septembrie 2020
Anunț
Specificația tehnică
Anulat
EF/08-20
Achiziţie restrânsă.
Achiziţia serviciilor de auditare a evidenţelor, conturilor şi rapoartelor financiare.
Anunț
97/07-20
Achiziţie deschisă
Repetat
Microohmetru (1 buc.)
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 221-225 (7549-7553) din 28 august 2020
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
96/07-20
Achiziţie deschisă
Repetat
Căşti de protecţie cu ecran de protecţie (210 buc.)
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 221-225 (7549-7553) din 28 august 2020
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
4/01-20(7)
Achiziţie restrânsă.
Achiziţia lucrărilor de reparație capitală a acoperișului clădirilor de producție și administrare a Bazei de Producere
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 180-187 (7508-7515) din 17 iulie 2020
Anunț
Cîştigător
4/01-20(6)
Achiziţie restrânsă.
Achiziţia lucrărilor de reparație a încăperii dispeceratului SOD la RETÎ Nord
Anunț
Cîştigător
3/01-20(1)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de montare, ajustare şi dare în exploatare a utilajului de telemecanică Granit Micro şi RTU-560 la 12 staţii electrice.
Anunț
Cîştigător
6/01-20(15)
Achiziţie restrânsă.
Instalații complete de acumulatoare (2 buc.) cu lucrări de montare și ajustare la SE Chișcăreni-110 kV și SE Cobani-110 kV.
Anunț
Cîştigător
7/01-20(9)
Achiziţie restrânsă.
Panou nou de protecție și automatică (1 buc.) a transformatorului de forță 2T la SE Cioropcani-110 kV.
Anunț
Cîştigător
6/01-20(12)
Achiziţie restrânsă.
Transfomatoare de tensiune 330kV pentru IDE-330 kV la SE Chișinău -330kV (3 complecte).
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 149-151 (7478-7480) din 19 iunie 2020
Anunț
Cîştigător
6/01-20(13)
Achiziţie restrânsă.
Transformatoare de tensiune 110kV pentru IDE-110kV la SE Vulcănești-400kV, SE Strășeni-330kV și SE Chișinău-330kV (18 buc.).
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 149-151 (7478-7480) din 19 iunie 2020
Anunț
Cîştigător
68/06-20
Achiziţie deschisă
Mijloace de măsurare în asortiment pentru Serviciul Metrologie (multimetre, microohmetru, dispozitiv pentru măsurarea tangenței unghiului de pierderi)
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 149-151 (7478-7480) din 19 iunie 2020
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
69/06-20
Achiziţie deschisă
Instalaţie mobilă (1 buc.) pentru tratarea uleiului de transformator
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 149-151 (7478-7480) din 19 iunie 2020
Anunț
Specificația tehnică
Anulat
5/01-20(6)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de proiectare a renovării utilajului primar și secundar 35-110 kV pentru extinderea SE Ialoveni-110/35/10 kV.
Anunț
Cîştigător
6/01-20(11)
Achiziţie restrânsă.
Armătură de linie, izolatoare, grinzi şi fundamente în asortiment.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 126-130 (7455-7459) din 29 mai 2020
Anunț
Cîştigător
02/01-20(1)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de înlocuire a pilonilor defectaţi, de înlocuire a cablului de paratrăsnet şi de rconstrucţie a LEA-110 kV pe loturi
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 126-130 (7455-7459) din 29 mai 2020
Anunț
Cîştigător
8/01-20(2)
Achiziţie restrânsă.
Cablu de paratrăsnet şi cablu AC în asortiment
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 126-130 (7455-7459) din 29 mai 2020
Anunț
Cîştigător
7/01-20(8)
Achiziţie restrânsă.
Instalaţiei РETOM 21M (1 buc.) cu adaptor РET-ВАХ-2000 şi accesoriu PETOMETP-M2
Anunț
Cîştigător
4/01-20(5)
Achiziţie restrânsă.
Achiziţia lucrărilor de proiectare și montare a apeductului de la stația de pompare ”Copaceanca ” Î.M. Regia ”Apă -Canal” pentru siatemul antiincendiar al autotransformatoarelor SE Bălți 330kV
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 115-117 (7444-7446) din 15 mai 2020
Anunț
Cîştigător
55/05-20
Achiziţie deschisă.
Repetat
Metal în asortiment.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 131-141 (7460-7470) din 5 iunie 2020
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
6/01-20(10)
Achiziţie restrânsă.
Baterii de acumulatoare (3 buc.) şi lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora la SE Dondușeniţ-110 kV, SE Bălți -330 kV şi SE Vulcănești-400 kV.
Anunț
Cîştigător
41/03-20
Achiziţie deschisă.
Repetat
Servicii de elaborare şi punere în funcţiune a "Complexului de automatizare a procesului tehnologic a Centrului de Decontări Î.S. „Moldelectrica”: calcule, bilanţ, schimb de date cu obiecte şi sisteme enegetice interne și externe"
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 104-105 (7433-7434) din 17 aprilie 2020
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
4/01-20(4)
Achiziţie restrânsă.
Achiziţia lucrărilor de reparaţie a blocului de producere-atelier SMT, coridorului, stratului de finisaj exterior a clădirii la Comrat.
Anunț
Cîştigător
4/01-20(3)
Achiziţie restrânsă.
Achiziţia lucrărilor de reparaţie a clădirii sectorului teritorial Vulcăneşti (ВТУ) şi a atelierului de reparaţii.
Anunț
Cîştigător
4/01-20(2)
Achiziţie restrânsă.
Achiziţia lucrărilor de reconstrucţie a instalaţiei de epurare la SE Străşeni 330kV.
Anunț
Cîştigător
5/01-20(5)
Achiziţie restrânsă.
Lucrărilor de proiectare și legare a protecției comparative de fază a liniilor LEA-110 kV Bolgrad-1, Bolgrad-2 și Bolgrad-Rezerv la SE Vulcănești 400 kV.
Anunț
Cîştigător
5/01-20(4)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de proiectare a panourilor de curent continuu pentru SE Floreşti-110 kV şi SE Ungheni-110 kV.
Anunț
Cîştigător
39/02-20
Achiziţie deschisă.
Autocamion benă (1 buc.), automobil de tip combi (1 buc.), automobil de tip SUV (5 buc.), autoturlă ( 1 buc.)
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 70-74 (7399-7403) din 6 martie 2020
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
32/02-20
Achiziţie deschisă.
Lucrări de proiectare a reconstrucţiei circuitelor secundare pentru racordurile 400 kV şi a echipamentelor la SE Vulcăneşti-400 kV

IS „ Moldelectrica” vă informează că, în legătură cu situația excepțională introdusă în Republica Moldova și majoritatea statelor din lume, pentru combaterea corona-virusului, licitația deschisă (etapa precalificării) pentru lucrările de proiectare a reconstrucției circuitelor secundare a racordurilor 400 kV și a echipamentului general de stație la stația Vulcănești – 400/110/35 kV se prelungește pînă la 15.05.2020.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 63-68 (7392-7397) din 28 februarie 2020
Anunț
Cîştigător
5/01-20(3)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de proiectare a protecţiilor diferenţial fazate a liniilor CET Nord-1 şi CET Nord-2 la SE Bălţi-330 kV.
Anunț
Cîştigător
1/01-20(2)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de reparaţie complexă a staţiilor electrice (9 staţii) pe parcursul anului 2020.
Anunț
Cîştigător
01/01-20(1)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de reparaţie a întreruptoarelor cu ulei 110kV (20 buc.) pe parcursul anului 2020
Anunț
Cîştigător
7/01-20(7)
Achiziţie restrânsă.
Instalaţiei РETOM 21M (2 buc.) cu adaptor РET-ВАХ-2000 (2 buc.) şi accesoriu PETOMETP-M2 (2 buc.)
Anunț
Cîştigător
7/01-20(6)
Achiziţie restrânsă.
Echipamente şi materiale în asortiment necesare pentru reconstrucţia automaticii de reglare a tensiunii la transformatoarele de forţă (16 buc.) la 10 staţii electrice
Anunț
Cîştigător
7/01-20(5)
Achiziţie restrânsă.
Echipamente şi materiale în asortiment necesare pentru reconstrucţia PRA a transformatoarelor de tensiune la 7 staţii electrice
Anunț
Cîştigător
7/01-20(4)
Achiziţie restrânsă.
Echipamente şi materiale în asortiment necesare pentru reconstrucţia descărcării automate a sarcinii prin frecvenţă (АЧР) la SE Comrat-110 kV şi SE Cahul Sud-110 kV
Anunț
Cîştigător
6/01-20(9)
Achiziţie restrânsă.
Piloni, construcţii metalice şi grinzi în asortiment.
Anunț
Cîştigător
6/01-20(8)
Achiziţie restrânsă.
Transformatoare de curent 10 kV (36 buc.).
Anunț
Cîştigător
6/01-20(7)
Achiziţie restrânsă.
Instalaţie mobilă (1 buc.) pentru tratarea uleiului de transformator.
Anunț
Anulat
6/01-20(2)
Achiziţie restrânsă.
Descărcătoarelor ОПН-110 (45 buc.), ОПН-110н (15 buc.), ОПН-35 (45 buc.) şi ОПН-10 (129 buc.) pentru necesităţile ÎS ME.
Anunț
Cîştigător
6/01-20(3)
Achiziţie restrânsă.
Treceri izolate (racordurilor) 35 kV (9 buc.) şi 110 kV (10 buc.).
Anunț
Cîştigător
6/01-20(4)
Achiziţie restrânsă.
Izolatoare în asortiment.
Anunț
Cîştigător
6/01-20(5)
Achiziţie restrânsă.
Armătură de linie în asortiment.
Anunț
Cîştigător
7/01-20(2)
Achiziţie restrânsă.
Echipamente şi materiale în asortiment necesare pentru montarea aparaturii TM Granit-Micro şi TM RTU560 la staţiile electrice ale ÎS „Moldelectrica”
Anunț
Cîştigător
8/01-20(1)
Achiziţie restrânsă.
Producţie de cablu în asortiment pentru campania de reparaţii în 2020
Anunț
Cîştigător
5/01-20(1)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de proiectare a telemecanizării celulelor 10kV şi extinderea echipamentului RTU-560A la SE Cărpineni-110 kV,SE Cioara-110 kV, SE Glodeni-110 kV şi SE Bălţi -330 kV.
Anunț
Cîştigător
23/02-20
Achiziţie deschisă.
Repetat
Metal în asortiment.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 44-54 (7373-7383) din 14 februarie 2020
Anunț
Specificația tehnică
Anulat
7/01-20(1)
Achiziţie restrânsă.
Materiale în asortiment conform necesităţilor PRA
Anunț
Cîştigător
6/01-20(1)
Achiziţie restrânsă.
Piese de schimb în asortiment necesare p/u campania de reparatii a staţiilor electrice în 2020
Anunț
Cîştigător
15/01-20
Achiziţie deschisă.
Repetat
Lucrări de expropriere de la proprietarii privaţi a terenurilor situate pe amplasamentul pilonilor LEA 35-110 kV cu perfectarea bunurilor imobile (terenurilor) în favoarea statului
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 24-34 (7353-7363) din 31 ianuarie 2020
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
163/12-19
Achiziţie deschisă.
Servicii de asigurare a mijloacelor de transport şi a obiectelor industrial periculoase pentru anul 2020
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 380-387 (7303-7310) din 20 decembrie 2019
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
154/12-19
Achiziţie deschisă.
Repetat.
Produse petroliere în asortiment pentru anul 2020.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 388-392 (7311-7315) din 27 decembrie 2019
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
136/10-19
Achiziţie deschisă.
Anunţ repetat.
Servicii de consultanţă în alinierea contabilităţii întreprinderii la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 338-343 (7261-7266) din 15 noiembrie 2019
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
6/01-19(16)
Achiziţie restrânsă.

Piloni metalici У110-1 (2 buc.) şi fundamente Ф-5 Aм (8 buc.)
Anunț
Cîştigător
04/01-19(7)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de reconstrucţie a sistemului antiincendiar la SE Străşeni-330 kV
Anunț
Cîştigător
02/01-19(6)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de reconstrucţie a LEA-110 kV Floreşti-Şoldăneşti (sectorul 102-112)
Anunț
Cîştigător
02/01-19(5)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de înlocuire a cablului de paratrăsnet cu cablu OPGW la LEA 330 kV Bălţi-CHE Nistru (pil.482 până la hotar)
Anunț
Cîştigător
04/01-19(6)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de reparaţie a fundamentelor sub transformatorul de forţă 110/35/10 kV cu puterea nominală 25000 kVA la SE Ialoveni-110 kV şi sub dispozitivul de admisie a uleiului
Anunț
Cîştigător
6/01-19(15)
Achiziţie restrânsă.

Transformatoare de tensiune 10 kV (22 buc.) şi transformatoare de tensiune 35 kV (6 buc.)
Anunț
Cîştigător
5/01-19(4)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de proiectare a reconstrucţiei LEA-110 kV Donduşeni-Edineţ, CET Bălţi 1 – Bălţi 330.1, CET Bălţi 2 – Bălţi 330.2, Floreşti-Şoldăneşti.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 246-248 (7169-7171) din 2 august 2019
Anunț
Cîştigător
109/07-19
Achiziţie deschisă.
Transformator de forţă 110/35/10 kV (1 buc.) cu puterea nominală de 25000 kVA cu transportarea şi montarea la SE Ialoveni-110 kV
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 241-243 (7164-7166) din 26 iulie 2019
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
106/07-19
Achiziţie deschisă.
Sistemul orei exacte GPS Clock System-SCADA/EMS (1 buc.)
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 230-237 (7153-7160) din 19 iulie 2019
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
6/01-19(14)
Achiziţie restrânsă.

Piloni CK22.1-2.0 (14 buc.), metaloconstructii ПБ 110-15 (16 complete) si УБ 110-7 (1 complet).
Anunț
Cîştigător
8/01-19(2)
Achiziţie restrânsă.
Cablu AC-150/24 (4,5 t).
Anunț
Cîştigător
7/01-19(7)
Achiziţie restrânsă.
Test-instrument (1 buc.)
Anunț
Cîştigător
3/01-19(1)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de montare, ajustare şi dare în exploatare a utilajului de telemecanică Granit Micro şi RTU-560 la 12 staţii electrice.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 218-222 (7141-7145) din 5 iulie 2019
Anunț
Cîştigător
04/01-19(4)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de vopsire a transformatoarelor, portalurilor şi de reparaţie a receptoarelor de ulei la SE Bălţi-330 kV
Anunț
Cîştigător
04/01-19(3)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de amenajare a teritoriului SE Bălţi-330 kV cu vopsirea îngrădirii şi amplasarea suprafeţelor de parcare
Anunț
Cîştigător
6/01-19(13)
Achiziţie restrânsă.
Transformatoare de curent 330 kV (1 set/3 faze) (№6/01-19(13)).
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 209-216 (7132-7139) din 28 iunie 2019
Anunț
Cîştigător
83/05-19
Achiziţie deschisă.
Anunţ repetat.
Automacara (1 buc.)
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 203-207 (7126-7130) din 21 iunie 2019
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
7/01-19(6)
Achiziţie restrânsă.
Registrator a evenimentelor de avarie (PAC) ПАРМА tip РП 4.11 (1 buc.) si ПУ 16/32M (2 buc.) p/u Straseni-330 kV
Anunț
Cîştigător
7/01-19(5)
Achiziţie restrânsă.
Materiale in asortiment necesare pentru conectarea busterelor la SE Chisinau-330 kV
Anunț
Cîştigător
6/01-19(12)
Achiziţie restrânsă.
Manometre (40 buc.) si termometre manometrice indicatoare cu semnalizare (40 buc.)
Anunț
Cîştigător
6/01-19(11)
Achiziţie restrânsă.
Transformatoare de tensiune 330 kV (3 seturi/9buc.) pentru SE Chişinău-330 kV
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 159-161 (7082-7084) din 3 mai 2019
Anunț
Cîştigător
02/01-19(4)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de înlocuire a pilonilor defectaţi (30 buc.) şi de montare a pilonilor suplimentari (6 buc.)
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 159-161 (7082-7084) din 3 mai 2019
Anunț
Cîştigător
7/01-19(4)
Achiziţie restrânsă.
Imprimante speciale (4 buc.) cu accesorii conform necesităţilor SPRA
Anunț
Cîştigător
7/01-19(3)
Achiziţie restrânsă.
Instalaţie (stand) РETOM (1 buc.) cu adaptor РET-ВАХ-2000 (1 buc.) şi accesoriu PETOMETP-M2 (1 buc.) pentru scoaterea caracteristicilor volt-amperice
Anunț
Cîştigător
6/01-19(9)
Achiziţie restrânsă.
Transformatoare de tensiune 110 kV(6 complete) pentru IDE-110 kV la SE Vulcăneşti-400 kV, SE Străşeni-330 kV şi SE Chişinău-330 kV.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 132-138 (7055-7061) din 12 aprilie 2019
Anunț
Cîştigător
6/01-19(10)
Achiziţie restrânsă.
Camere de imagistică termică (4 complete) şi aparate pentru măsurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice a uleiului (2 buc.).
Anunț
Cîştigător
02/01-19(3)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de reparaţie a fundamentelor defecte (81 buc.)
Anunț
Cîştigător
02/01-19(2)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de protecţie anticoroziva a pilonilor metalici (22 buc.)
Anunț
Cîştigător
2/01-19(1)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de reparaţie a circuitelor de legare la pamînt la LEA-110 kV (225 piloni).
Anunț
Cîştigător
04/01-19(1)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de reparaţie şi fortificare a pereţilor avariaţi a IDI-10 kV la SE Orhei-110 kV
Anunț
Cîştigător
6/01-19(8)
Achiziţie restrânsă.
Baterii de acumulatoare (2 buc.) şi lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora la SE Edineţ-110 kV şi SE Ungheni-110 kV.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 119-131 (7042-7054) din 5 aprilie 2019
Anunț
Cîştigător
1/01-19(5)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de pozare a cablurilor de forţă 10kV pentru IDE-10 kV nou la SE Ialoveni-110 kV.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 119-131 (7042-7054) din 5 aprilie 2019
Anunț
Anulat
6/01-19(7)
Achiziţie restrânsă.
Redresor-încărcătoare (3 buc.) cu două canale şi lucrări de instalare şi punere în funcţiune a acestora la SE Edineţ-110 kV şi SE Ungheni-110 kV.
Anunț
Cîştigător
01/01-19(4)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de reparaţie a transformatoarelor de forţă (5 buc.) pe parcursul anului 2019
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № № 101-107 (7024-7030) din 22 martie 2019
Anunț
Anulat
01/01-19(3)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de reparaţie a întreruptoarelor cu ulei 110kV (12 buc.) pe parcursul anului 2019
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № № 101-107 (7024-7030) din 22 martie 2019
Anunț
Cîştigător
1/01-19(2)
Achiziţie restrânsă.
Anunţ repetat.
Lucrări de reparaţie complexă a staţiilor electrice (9 staţii) pe parcursul anului 2019.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 132-138 (7055-7061) din 12 aprilie 2019
Anunț
Cîştigător
49/03-19
Achiziţie deschisă.
Anunţ repetat.
Automobile combinate pasager-marfar (4 buc.).
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 119-131 (7042-7054) din 5 aprilie 2019
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
7/01-19(2)
Achiziţie restrânsă.
Echipamente şi materiale în asortiment necesare pentru montarea aparaturii TM Granit-Micro şi TM RTU560 la staţiile electrice ale ÎS „Moldelectrica”
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 94-99 (7017-7022) din 15 martie 2019
Anunț
Cîştigător
1/01-19(1)
Achiziţie restrânsă.
Lucrări de restabilire a proprietăţilor electroizolante ale uleiului (100 tone).
Anunț
Anulat
8/01-19(1)
Achiziţie restrânsă.
Producţie de cablu în asortiment pentru campania de reparaţii în 2019
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 86-92 (7009-7015) din 8 martie 2019
Anunț
Cîştigător
7/01-19(1)
Achiziţie restrânsă.
Materiale în asortiment conform necesităţilor PRA
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 86-92 (7009-7015) din 8 martie 2019
Anunț
Cîştigător
6/01-19(5)
Achiziţie restrânsă.
Descărcătoare ОПН-110 (39 buc.), ОПН-110н (11 buc.), ОПН-35 (72 buc.) şi ОПН-10 (126 buc.) pentru necesităţile ÎS ME.
Anunț
Cîştigător
6/01-19(4)
Achiziţie restrânsă.
Racorduri (treceri izolante) 35 kV (18 buc.) şi 110 kV (8 buc.) pentru întreruptoarele cu ulei.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 86-92 (7009-7015) din 8 martie 2019
Anunț
Cîştigător
6/01-19(3)
Achiziţie restrânsă.
Materiale în asortiment pentru necesităţile de reparaţie şi deservire tehnică a LEA pentru anul 2019.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 86-92 (7009-7015) din 8 martie 2019
Anunț
Cîştigător
6/01-19(2)
Achiziţie restrânsă.
Transformatoare de curent 35 kV (15 buc.) şi 10 kV (69 buc.)
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 86-92 (7009-7015) din 8 martie 2019
Anunț
Cîştigător
6/01-19(1)
Achiziţie restrânsă.
Piese de schimb în asortiment necesare p/u campania de reparatii a staţiilor electrice în 2019
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 86-92 (7009-7015) din 8 martie 2019
Anunț
Cîştigător
37/02-19
Achiziţie deschisă.
Lucrări de proiectare a noului complex administrativ al ÎS „Moldelectrica”
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 76-85 (6999-7008) din 1 martie 2019
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
31/02-19
Achiziţie deschisă.
Transformator de forţă 110/35/10 kV (1 buc.) cu puterea nominală de 25000 kVA cu transportarea şi montarea la SE Ialoveni-110 kV
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 59-65 (6982-6988) din 22 februarie 2019
Anunț
Specificația tehnică
Anulat
29/02-19
Achiziţie deschisă.
Lucrări de proiectare, montare, executarea topografiei şi darea în exploatare a liniei de cablu cu fibră optică pe sectorul CND-Străşeni 330 kV
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 49-58 (6972-6981) din 15 februarie 2019
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
27/01-19
Achiziţie deschisă.
Anunţ repetat.
Metal în asortiment.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 76-85 (6999-7008) din 1 martie 2019
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător
11/01-19
Achiziţie deschisă.
Produse petroliere în asortiment.
Anunţul este publicat în Monitorul Oficial № 6-12 (6929-6935) din 11 ianuarie 2019
Anunț
Specificația tehnică
Cîştigător

Tel. pentru informaţie: +373 (22) 253-136; 253-131.
Propunerile de participare la licitaţie se vor primi în plic sigilat, însoţit de o scrisoare aparte, pînă la sfârşitul termenului de licitaţie, pe adresa: MD-2012, str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chişinău, tel. +373 (22) 253-559, fax +373 (22) 253-142.

Ultima modificare: 15.01.2021