Planul de investiții

În cadrul programei sale de dezvoltare Î.S. „Molelectrica” realizează investiţii în reconstrucţia, modernizarea şi reechiparea echipamentului existent şi a reţelelor electrice; în gospodăria auto, instalaţii şi tehnica de calcul, tele-radio comunicaţii, în construcţia şi reconstrucţia clădirilor şi construcţiilor luînd în consideraţie cerinţele securităţii şi eficienţei energetice şi utilizînd cele mai moderne tehnologii.

Î.S. „Moldelectrica” se străduie să asigure siguranţa şi capacitatea de lucru maximă a echipamentului la obiectivele sale, să mărească pînă la limită eficienţa energetică a acestuia şi să micşoreze impactul producerii asupra mediului înconjurător.

 

Nr. Perioada Denumirea Data publicării  
1 2018 Planul de investiții pentru anul 2018 al Î.S. „Moldelectrica” 09.02.2018
2 2019 Planul de investiții pentru anul 2019 al Î.S. „Moldelectrica” 10.12.2018
3 2020 Planul de investiții pentru anul 2020 al Î.S. „Moldelectrica” 10.01.2020
4 2021 Planul de investiții pentru anul 2021 al Î.S. „Moldelectrica” 20.01.2021
5 2022 Planul de investiții pentru anul 2022 al Î.S. „Moldelectrica” 20.01.2022
6 2022 Planul de investiții pentru anul 2022 al Î.S. „Moldelectrica” (corectat) 26.10.2022
7 2023 Planul de investiții pentru anul 2023 al Î.S. „Moldelectrica” 03.01.2023

 

Ultima modificare: 03.01.2023