Legislaţia, Hotărîri, Acte normative

Nr. Denumirea Nr. şi data aprobării Aprobat de
1 Constituția Republicii Moldova
29 iulie 1994
Parlamentul Republicii Moldova
2 Codul Muncii al Republicii Moldova 154
28 martie 2003
Parlamentul Republicii Moldova
3 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 186-XVI
10 iulie 2008
Parlamentul Republicii Moldova
4 Legea privind apărarea împotriva incendiilor 267-XII
9 noiembrie 1994
Parlamentul Republicii Moldova
5 Legea Cu privire la energetica 174
21 septembrie 2017
Parlamentul Republicii Moldova
6 Legea cu privire la energia electrica 107
27 mai 2016
Parlamentul Republicii Moldova
7 Legea cu privire la eficienţa energetică 142
2 iulie 2010
Parlamentul Republicii Moldova
8 Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 121-XVI
4 mai 2007
Parlamentul Republicii Moldova
9 Legea privind restructurarea datoriilor intreprinderilor din sectorul electroenergetic 336-XIV
1 aprilie 1999
Parlamentul Republicii Moldova
10 Legea cu privire la protectia drepturilor consumatorilor 105-XV
13 martie 2003
Parlamentul Republicii Moldova
11 Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător 81-XV
18 martie 2004
Parlamentul Republicii Moldova
12 Legea energiei regenerabile 160-XVI
12 iulie 2007
Parlamentul Republicii Moldova
13 Legea pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 295-XVI
21 decembrie 2007
Parlamentul Republicii Moldova
14 Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice 117
23 septembrie 2009
Parlamentul Republicii Moldova
15 Legea privind protecţia mediului înconjurător 1515
6 iunie 1993
Parlamentul Republicii Moldova
16 Hotărîre Cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice 212
9 octombrie 2015
ANRE
17 Hotărîre Despre aprobarea Regulamentului cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi a Regulamentului cu privire la extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale 93
19 mai 2003
ANRE
18 Hotărîre Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice 314
4 decembrie 2008
ANRE
19 Hotărîre Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice 282
11 noiembrie 2016
ANRE
20 Hotărîre Cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale 382
2 iulie 2010
ANRE
21 Hotărîre Сu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic 353
27 decembrie 2016
ANRE

Ultima modificare: 14.05.2018