Legislaţia, Hotărîri, Acte normative

Nr. Denumirea Nr. şi data aprobării Aprobat de
1 Constituția Republicii Moldova
29 iulie 1994
Parlamentul Republicii Moldova
2 Codul Muncii al Republicii Moldova 154
28 martie 2003
Parlamentul Republicii Moldova
3 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 186-XVI
10 iulie 2008
Parlamentul Republicii Moldova
4 Legea Cu privire la energetica 174
21 septembrie 2017
Parlamentul Republicii Moldova
5 Legea cu privire la energia electrica 107
27 mai 2016
Parlamentul Republicii Moldova
6 Legea cu privire la eficienţa energetică 139
19 iulie 2018
Parlamentul Republicii Moldova
7 Legea privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice 121-XVI
4 mai 2007
Parlamentul Republicii Moldova
8 Legea privind restructurarea datoriilor intreprinderilor din sectorul electroenergetic 336-XIV
1 aprilie 1999
Parlamentul Republicii Moldova
9 Legea privind protectia consumatorilor 105-XV
13 martie 2003
Parlamentul Republicii Moldova
10 Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător 81-XV
18 martie 2004
Parlamentul Republicii Moldova
11 Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile 10
26 februarie 2016
Parlamentul Republicii Moldova
12 Legea pentru aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020 239
13 octombrie 2016
Parlamentul Republicii Moldova
13 Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Tratatul de constituire a Comunităţii Energetice 117
23 septembrie 2009
Parlamentul Republicii Moldova
14 Legea privind protecţia mediului înconjurător 1515
6 iunie 1993
Parlamentul Republicii Moldova
15 Legea privind apărarea împotriva incendiilor 267-XII
9 noiembrie 1994
Parlamentul Republicii Moldova
16 Hotărîre Cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice 283
7 august 2020
ANRE
17 Hotărîre cu privire la aprobarea Codului rețelelor electrice 423
22 noiembrie 2019
ANRE
18 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind dirijarea prin dispecerat a sistemului electroenergetic 316
9 noiembrie 2018
ANRE
19 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice 168
31 mai 2019
ANRE
20 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind accesul la reţelele electrice de transport pentru schimburile transfrontaliere şi gestionarea congestiilor în sistemul electroenergetic 424
22 noiembrie 2019
ANRE
21 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice 282
11 noiembrie 2016
ANRE
22 Hotărîre cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale și modificarea unor acte normative aprobate de ANRE 74
25 februarie 2022
ANRE

Ultima modificare: 24.05.2022