Modele de contracte şi documente cadru

Nr. Domeniul de activitate Documentaţia  
1 Servicii de transport al energiei electrice Contract-cadru de prestare a serviciilor de dispecerizare şi transport a energiei şi puterii electrice
Cerere pentru eliberarea Garanţiei de origine pentru energia electrică produsă din SRE rtf
Certificat-cadru al Garanţiei de origine pentru energia electrică produsă din SRE rtf
2 Racordarea la reţeaua de transport a Î.S. „Moldelectrica” Aviz de Racordare a instalaţiei consumatorului la reţeaua electrică rtf
Act tipizat de delimitare doc
3 Achiziţii Contract-cadru de achiziţie a mărfurilor doc
Contract-cadru de îndeplinire a lucrărilor doc

 

Ultima modificare: 25.04.2017