Reţelele interstatale

Conectările interstatale includ 7 LEA 330 kV şi 11 LEA 110 kV cu Ucraina, 4 LEA 110 kV şi o LEA 400 kV cu România.

 

Liniile electrice aeriene (LEA) de interconexiune cu SEU al Ucrainei:

Tensiunea nominală Denumirea LEA
Sistemul electroenergetic (SE) Sud  (or.Odesa)
330 kV CERS Moldovenească - Novoodeskaia
330 kV CERS Moldovenească - Usatovo
330 kV CERS Moldovenească - Podolskaia
330 kV CERS Moldovenească - Arţiz
330 kV Podolskaia - Rîbniţa 1
330 kV Podolskaia - Rîbniţa 2
110 kV CERS Moldovenească - Beleaevka
110 kV CERS Moldovenească - Razdelinaia
110 kV CERS Moldovenească - Starokazacie
110 kV Vasilievka- Kr. Ocnî
110 kV Vulcăneşti - Bolgrad 1
110 kV Vulcăneşti - Bolgrad 2
35 kV Etulia - Nagornaia
Sistemul electroenergetic Sud-Vest (or.Viniţa)
330 kV Bălţi - CHE Dnestrovsk
110 kV UZ Briceni - CHE Dnestrovsk
110 kV Ocniţa - Şahtî
110 kV Otaci - Nemia
110 kV Larga - Nelipovţi
110 kV Poroghi - Soroca
10 kV Mămăliga - Criva

 

Liniile electrice aeriene (LEA) de interconexiune cu SE al României:

Tensiunea nominală Denumirea LEA
400 kV Vulcăneşti - Isaccea
110 kV Costeşti - Stînca
110 kV Ungheni - Ţuţora
110 kV Cioara - Huşi
110 kV Goteşti - Fălciu

 

Acces la LEA interstatale cu Ucraina şi capacitatea de transport MD-UA.

Capaciatatea de transport a importului energiei electrice din SEU al Ucrainei în SE al Republicii Moldova se determină prin marginirea „secţiunii de control”, puterea maximală prin care se limitează condiţiile de lucru ale sistemului electroenergetic. Secţiunea de control include: 4 LEA 330 kV, 3 LEA interne din SEU al Ucrainei, LEA 330 kV Adjalîk - Usatovo 1, LEA 330 kV Adjalîk - Uasatovo 2 şi LEA 330 kV Ladîjenskaia CET - Podolskaia; şi o legătură a LEA Ucraina - Moldova, LEA 330 kV CHE Dnestrovsk - Bălţi.

Prin LEA menţionate este posibilă varianta transportului energiei electrice cum pentru Moldova, la fel şi pentru Odesa; sau import/export în acelaşi timp. Pentru secţiunea de control sunt determinate limitele de transport a puterii energiei electrice. Pentru evitarea depăşirii maximelor în cazul deconectării de avarie a uneia din LEA, se ia valoarea 80 % care se consideră valoarea maximală admisibilă (sau 20 % cu rezervă). În regim de avarie valoarea secţiunii de control la fel nu trebuie să depăşească fluxul de avarie admisibil, care constituie 92 % din valoarea maximală (sau cu 8 % rezervă). Capacitatea de transport a „secţiunii de trecere” depinde considerabil de topologia LEA 330 kV învecinate şi de componenţa celor 4 linii. Valoarea limită depinde deasemenea şi de puterea generată de la CERS Moldovenească şi CHE Dnestrovsk. În aşa mod, în condiţiile de separare a zonelor de import/export pe LEA la graniţele interstatale capacitatea de transport admisibilă pentru importul energiei electrice din SEU al Ucrainei în SE al Republicii Moldova constituie partea remanentă a capacităţii de transport a „secţiunii de control”, cu excepţia puterii pentru regiunea Odesa.

La ziua de azi, întrebările de acces la LEA interstatale între Republica Moldova şi Ucraina pentru importul energiei electrice din SEU al Ucrainei în SE al Republicii Moldova se hoterăsc la nivelul Î.S. „NEK Ucrenergo”.

Acces la LEA interstatale cu SE al României şi capacitatea de transport MD-RO.

Capacitatea de transport pentru schimbul energiei electrice din SE al României în SE al Republicii Moldova, este limitată de regimurile insulare fiindcă SE al României şi SE al Republicii Moldova fac parte din diferite sisteme sinhrone - ENTSO-E şi SEU; şi se determină posibilitatea oraganizării insulei şi aprovizionării cu parametrii calităţii necesari pentru energia electrică.

Întrebările de acces LEA interstatale între Moldova şi România se hotărăsc la nivel de operator al sistemului de transport - S.A. Transelectrica.

Ultima modificare: 06.12.2017