Managementul rețelei de transport

Indicatorii tehnico-economici

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2022

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV 9 luni
1 Sarcina electrică maximă a sistemului electroenergetic pe parcursul perioadei MW          
2 Cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport            
    Total: mil. kWh 1218,5 1030,24 1056,22   3304,96
    Inclusiv de la:            
    CERS Moldovenească mil. kWh 819,9 770,19 705,93   2296,01
    Termoelectrica mil. kWh 315,7 60,32 9,26   385,28
    CET Bălţi mil. kWh 47,3 3,18 2,96   53,44
    NHE Costeşti mil. kWh 7,99 12,92 8,21   29,12
    Surse regenerabile mil. kWh 27,4 29,8 26,9   84,1
    Alte surse autohtone (fabr. de zahăr) mil. kWh 0,15 0 0   0,15
    SE al Ucrainei mil. kWh 0 154,2 303,0   457,2
    SE al României mil. kWh 0 0 0   0
3 Consumul tehnologic (pierderile de energie electrică în reţelele electrice de transport) mil. kWh 36,518 33,3 38,81   108,63
% 2,99 3,22 3,68   9,89
4 Cantitatea de energie eletrică livrată din reţelele electrice de transport (transportată)            
    Total: mil. kWh 1181,98 996,94 1017,6   3196,52
    Inclusiv către:            
    Furnizori la tarife reglementate mil. kWh 1128,99 950,0 957,9   3036,89
    Operatorii reţelelor de distribuţie (acoperirea pierderilor) mil. kWh 52,97 46,67 59,3   158,94
    Furnizori la tarife nereglementate mil. kWh 16,04 0,27 0,33   16,64
5 Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport            
    Total: unit. 16 19 19   19
    Inclusiv fabr. de zahăr: unit. 5 5 5   5
    Surse Regenerabile: unit. 5 8 8   8
6 Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă            
    Total: unit. 0 2 0   0
    Surse Regenerabile: unit. 0 2 0   0
7 Numărul solicitanţilor, potenţiali producători, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport            
    Total: unit. 0 0 0   0
    Surse Regenerabile: unit. 0 0 0   0
8 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport unit. 105 105 105   105
9 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă unit. 0 0 0   0
10 Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport unit. 0 0 0   0
11 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă unit. 0 0 0   0
12 Lungimea liniilor electrice aeriene            
    Total: km 4724,97 4724,97 4724,97  
4724,97
    Inclusiv:            
    35 kV km 807,59 807,59 807,59   807,59
    110 kV km 3337,04 3337,04 3337,04   3337,04
    330 kV km 377,34 377,34 377,34   377,34
    400 kV km 203,00 203,00 203,00   203,00
13 Numărul de transformatoare în exploatare unit. 650 650 650   650
14 Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare MVA 4775,2 4775,2 4775,2   4775,2
15 Capacitatea totală a interconectorilor: MVA 910 740 800   800
    Cu sistemul electroenergetic al Ucrainei MVA 600 600 600   600
    Cu sistemul electroenergetic al României MVA 310 140 200   200
16 Achitările pentru serviciile de transport al energiei electrice % din  valoarea serviciilor de  transport          
17 ENS, energia electrică nelivrata MWh 11,092 7,459 6,978   6,978
18 AIT, timpul mediu de intrerupere min. 1,216 0,98 0,908   0,908

 

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2021

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2020

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2019

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2018

 

Ultima modificare: 22.11.2022