Managementul rețelei de transport

Indicatorii tehnico-economici

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2023

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV 12 luni
1 Sarcina electrică maximă a sistemului electroenergetic pe parcursul perioadei MW 978,6 833 902 1019
1019
2 Cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport            
    Total: mil. kWh 1080,0 972,7 1033,2 1151,2 4237,50
    Inclusiv de la:            
    CERS Moldovenească mil. kWh 690,2 841,4 948,1 814 3293,7
    Termoelectrica mil. kWh 243,5 78,3 9,5 193 524,3
    CET Bălţi mil. kWh 45,3 5,6 4,3 23,6 78,8
    NHE Costeşti mil. kWh 17,4 26,7 14,8 9,9 68,8
    Surse regenerabile mil. kWh 35,8 34,4 50,5 70,9 191,6
    Alte surse autohtone (fabr. de zahăr) mil. kWh 0,01 0 0,2 0,9 1,11
    SE al Ucrainei (import) mil. kWh 0,1 70,9 50 32,1 153,1
    SE al României (import) mil. kWh 78,6 45,1 74,1 108,3 306,1
3 Consumul tehnologic (pierderile de energie electrică în reţelele electrice de transport) mil. kWh 48,8 40,2 40,2 42,5 171,7
% 4,51 4,14 3,89 3,69 4,05
4 Cantitatea de energie eletrică livrată din reţelele electrice de transport (transportată)            
    Total: mil. kWh 1031,9 932,1 992,9 1108,7 4065,6
    Inclusiv către:            
    Furnizori la tarife reglementate mil. kWh 985,7 890,2 920,3 973 3769,2
    Operatorii reţelelor de distribuţie (acoperirea pierderilor) mil. kWh 45,4 41,0 72,2 234,6 293,2
    Furnizori la tarife nereglementate mil. kWh 0,9 0,9 0,6 1,5 3,9
    SE al Ucrainei (export) mil. kWh 7,1 24,0 39,5 13,7 84,3
    SE al României (export) mil. kWh 10,3 89,9 64,9 71,6 236,7
5 Fluxul tehnologic a energiei electrice (UA-MD-RO; MS-MD) mil. kWh -12,2 -15,7 -13,9 -16,5 -58,3
6 Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport            
    Total: unit. 20 23 23 23 23
    Inclusiv fabr. de zahăr: unit. 5 5 5 5 5
    Surse Regenerabile: unit. 9 12 12 12 12
7 Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă            
    Total: unit. 0 3 0 0 3
    Surse Regenerabile: unit. 0 3 0 0 3
8 Numărul solicitanţilor, potenţiali producători, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport            
    Total: unit. 0 0 0 0 0
    Surse Regenerabile: unit. 0 0 0 0 0
9 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport unit. 105 105 107 107 107
10 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă unit. 0 0 2 0 2
11 Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport unit. 0 0 2 0 2
12 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă unit. 0 0 2 0 2
13 Lungimea liniilor electrice aeriene            
    Total: km 4724,97 4724,97 4724,97 4724,97 4724,97
    Inclusiv:            
    35 kV km 807,59 807,59 807,59 807,59 807,59
    110 kV km 3337,04 3337,04 3337,04 3337,04 3337,04
    330 kV km 377,34 377,34 377,34 377,34 377,34
    400 kV km 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00
14 Numărul de transformatoare în exploatare unit. 650 650 650 650 650
15 Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare MVA 4641,5 4641,5 4641,5 4641,5 4641,5
16 Capacitatea totală a interconectorilor: MVA          
    UA > MD MVA 0 0 0 0 0
    MD > UA MVA 800 800 800 800 800
    RO > MD MVA 200*+(72÷400) 200*+(350÷600) 200*+(350÷400) 200*+(0÷400)  
    MD > RO MVA 200*+(425) 200*+(132÷200) 200*+(133÷200) 200*+(0÷200)  
17 Achitările pentru serviciile de transport al energiei electrice % din  valoarea serviciilor de  transport          
18 ENS, energia electrică nelivrata MWh 10,365 30,742 39,883 61,216 142,206
19 AIT, timpul mediu de intrerupere min. 1,301 4,319 5,321 7,315 18,256

 

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2022

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2021

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2020

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2019

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2018

 

Ultima modificare: 26.04.2024