Indicatorii tehnico-economici

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2023

Nr. Indicatorul Unitate măsură Trimestrul I Trimestrul II Trimestrul III Trimestrul IV 12 luni
1 Sarcina electrică maximă a sistemului electroenergetic pe parcursul perioadei MW 978,6        
2 Cantitatea de energie electrică intrată în reţeaua electrică de transport            
    Total: mil. kWh 1081,3        
    Inclusiv de la:            
    CERS Moldovenească mil. kWh 690,2        
    Termoelectrica mil. kWh 243,5        
    CET Bălţi mil. kWh 45,3        
    NHE Costeşti mil. kWh 17,4        
    Surse regenerabile mil. kWh 53,3        
    Alte surse autohtone (fabr. de zahăr) mil. kWh 0,01        
    SE al Ucrainei mil. kWh 0        
    SE al României mil. kWh 78,6        
3 Consumul tehnologic (pierderile de energie electrică în reţelele electrice de transport) mil. kWh 48,8        
% 4,51        
4 Cantitatea de energie eletrică livrată din reţelele electrice de transport (transportată)            
    Total: mil. kWh 1032,5        
    Inclusiv către:            
    Furnizori la tarife reglementate mil. kWh 985,7        
    Operatorii reţelelor de distribuţie (acoperirea pierderilor) mil. kWh 45,4        
    Furnizori la tarife nereglementate mil. kWh 1,4        
5 Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport            
    Total: unit. 20        
    Inclusiv fabr. de zahăr: unit. 5        
    Surse Regenerabile: unit. 9        
6 Numărul centralelor electrice racordate la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă            
    Total: unit. 0        
    Surse Regenerabile: unit. 0        
7 Numărul solicitanţilor, potenţiali producători, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport            
    Total: unit. 0        
    Surse Regenerabile: unit. 0        
8 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport unit. 105        
9 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, racordate direct la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă unit. 0        
10 Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele electrice de transport unit. 0        
11 Numărul instalaţiilor electrice ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele electrice de transport pe parcursul perioadei de referinţă unit. 0        
12 Lungimea liniilor electrice aeriene            
    Total: km 4067,01        
    Inclusiv:            
    35 kV km 668,3        
    110 kV km 2818,37        
    330 kV km 377,34        
    400 kV km 203,00        
13 Numărul de transformatoare în exploatare unit. 650        
14 Capacitatea totală a transformatoarelor în exploatare MVA 4650,8        
15 Capacitatea totală a interconectorilor: MVA          
    UA > MD MVA 0        
    MD > UA MVA 800        
    RO > MD MVA 200*+(72÷400)        
    MD > RO MVA 200*+(425)        
16 Achitările pentru serviciile de transport al energiei electrice % din  valoarea serviciilor de  transport          
17 ENS, energia electrică nelivrata MWh          
18 AIT, timpul mediu de intrerupere min.          

 

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2022

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2021

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2020

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2019

 

+

Indicatorii tehnico-economici privind activitatea operatorului sistemului de transport pentru anul 2018

 

Ultima modificare: 31.05.2023