Managementul rețelei de transport

Racordarea la reţeaua electrică

Racordarea la reţeaua electrică se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice nr. 168/2019 din 31.05.2019, Codului rețelelor electrice aprobat prin Hotărâre ANRE HOTĂRÂRE Nr. 423 din 22-11-2019 şi include următoarele etape:
    1) Se recomandă solicitanților, să efectueze o analiză preventivă privind conectarea la reţeaua electrică şi să prezinte propunerile şi posibilele opţiuni de conectare pentru a evalua condiţiile locale şi alegerea variantei tehnico-economice optimale de conectare la reţea.

    2) Solicitarea eliberării Avizului de Racordare (AR) prin depunerea unei cereri în adresa  ÎS Moldelectrica. Obținerea AR este necesară pentru racordarea electrică a centralelor electrice și a consumatorilor care solicită racordarea la rețelele electrice ale ÎS Moldelectrica.

La cerere se anexează documentația aferentă, indicată în Regulamentul privind racordarea la reţelele electrice şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice, caracteristicile tehnice ale echipamentului electric conectat, amplasarea geografică a acestuia, schema electrică monofilară ce urmează a fi realizată.

În cazul racordării centralelor electrice/instalațiilor de utilizare la alte reţele decît cele ale ÎS Moldelectrica, Avizul este emis de proprietarul/operatorul reţelei la care se realizează nemijlocit racordarea, ţinând cont de cerinţele operatorului de sistem.

În scopul obţinerii avizului de racordare pentru instalaţiile electrice sau centrale electrice cu putere solicitată mai mică de 1 MW, solicitantul se adresează operatorului sistemului de distribuţie, iar în cazul în care primeşte refuz de la operatorul sistemului de distribuţie din motive argumentate, solicitantul se adresează operatorului sistemului de transport.

ÎS Moldelectrica este în drept de a solicita informaţii suplimentare în procesul de emitere a Avizului de racordare.

    3) Emiterea AR de către ÎS Moldelectrica în urma analizei informației prezentate și coordonării interne. AR conține termenii generali, obiectul și valabilitatea avizului, puterea aprobată spre racordare, descrierea soluției de racordare, descrierea punctului de delimitare, cerințele tehnice, condiții specifice, condiții de instalare a sistemului de evidență a energiei electrice, responsabilitatea solicitantului față de ÎS Moldelectrica, lista preventivă a lucrărilor de racordare și alte aspecte.

    4) În urma obținerii AR, solicitantul elaborează și coordonează cu ÎS Moldelectrica, proiectul tehnic de execuție, realizat în baza unui AR valabil, respectând prevederile Codului rețelelor electrice cât și Cerințele cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare.

    5) Solicitantul este în drept de a solicita de la ÎS Moldelectrica contractul de racordare. După semnarea contractului de racordare operatorul de sistem prezintă solicitantului bonul de plată pentru achitarea conform contractului de racordare, a costului de proiectare și a tarifului de racordare, în conformitate cu condițiile Avizului de Racordare.

    6) După caz, urmare a semnării contractului de racordare, efectuarea lucrărilor de racordare în baza contractului de racordare, efectuarea testelor asupra instalațiilor utilizatorului de sistem, în scopul pregătirii punerii în funcține și verificării îndeplinirii condițiilor tehnice, perfectarea actelor de delimitare a instalațiilor.

    7) Punerea în funcțiune.

 

Nr. Denumirea documentului Data publicării  
1 Lista Avizelor de Racordare valabile eliberate potențialilor producători de energie electrică 09.07.2024
2 Lista de așteptare a avizelor de racordare. 14.06.2024
3 Cerere AR centrala electrica. 11.05.2023
4 Cerere AR consumator. 11.05.2022
5 Cerințele cu aplicabilitate generală pentru unitățile generatoare 05.03.2024

 

Ultima modificare: 09.07.2024