Managementul rețelei de transport

Calitatea serviciilor

Evaluarea fiabilității și calității alimentării cu energie electrică în Republica Moldova este reglementată de Hotărîrea ANRE nr.406 din 25.02.2011 privind aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și distribuţie a energiei electrice.

Regulamentul dat stabilește indicii calităţii serviciilor care reflectă continuitatea aprovizionării cu energie electrică și calitatea relațiilor dintre operatorul sistemului de transport, operatorii rețelelor de distribuție și utilizatorii finali, precum și consecințele nerespectării valorilor stabilite ale acestor indicatori de către operatorul sistemului de transport şi operatorii rețelelor de distribuție.

Pentru evaluarea continuităţii serviciului de transport al energiei electrice operatorul sistemului de transport înregistrează/calculează următorii indicatori generali de calitate:

a)    numărul de întreruperi de lungă durată;
b)    durata totală, exprimată în minute, a întreruperilor de lungă durată;
c)    cantitatea de energie nelivrată, ENS (Energy Not Supplied), definită ca energia nelivrată consumatorilor finali din cauza întreruperilor;
d)    durata medie a întreruperilor, AIT (Average Interruption Time), care reprezintă perioada medie de timp, exprimată în minute, în decursul căreia a fost întreruptă furnizarea de energie electrică pe parcursul anului.

Indicatorii ENS, AIT pentru perioada 2012 – 2022.

Nr. AD, volumul anual de energie electrică trasportată, MWh ENS, energia nelivrată, MWh ENS, % din volumul total AIT, durata medie a întreruperilor, min/an
2012 4219796,1 214,70 0,005 26,70
2013 5162258,0 219,67 0,004 21,99
2014 5386446,0 260,68 0,006 25,4
2015 4031110,9 78,03 0,002 10,1
2016 3986958,9 255,523 0,006 33,7
2017 4035555,4 297,96 0,007 38,8
2018 4183569,4 215,75 0,005 27,1
2019 4188052,8 102,088 0,002 12,81
2020 4150860,6 72,0197 0,002 9,1444
2021 4434113,9 79,256 0,002 9,389
2022 4425614,2 987,131 0,022 121,669

Rezultatele detaliate ale analizelor rapoartelor anuale, privind calitatea serviciilor, sunt publicate pe pagina electronică a ANRE.

Ultima modificare: 21.02.2024