Managementul rețelei de transport

Planul de dezvoltare

În considerarea respectării prevederilor Legii nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică, Operatorul sistemului de transport Î.S. „Moldelectrica” este obligat, ţinând cont de strategia energetica a Republicii Moldova, să elaboreze un plan de dezvoltare a reţelelor electrice de transport pentru 10 ani.

Planul de dezvoltare a fost realizat în baza studiul „Elaborarea Planului de Dezvoltare a Reţelelor Electrice de Transport în perioada anilor 2018-2027”, întocmit de către experţii Departamentului de Electroenergetică şi Electrotehnică a Universităţii Tehnice a Moldovei. Totodată, la elaborarea Planului de Dezvoltare a RET a RM s-a luat în considerare perspectivele de dezvoltare a sistemelor electroenergetice ale ţărilor vecine.

Î.S. „Moldelectrica” dezvoltă, modernizează şi retehnologizează în condiţii economice RET în scopul asigurării adecvării acesteia la necesităţile rezultate din evoluţia sistemului electroenergetic al Republicii Moldova:

  • Evoluţia consumului util de energie electrică;
  • Racordarea la reţeaua electrică publică a unor noi grupuri de producţie a energiei electrice;
  • Evoluţia schimburilor de energie electrică a SEN cu SEE ale ţărilor vecine;
  • Uzura fizică şi morală a echipamentelor electrice din RET;
  • Scoaterea din exploatare a unor grupuri energetice din centralele electrice;
  • Modificări pronunţate ale circulaţiilor de puteri în elementele importante ale RET;
  • Modificarea pronunţată a pierderilor de energie în RET.
Nr Perioada de activitate Denumirea Data publicării  
1 2018-2027 Plan de Dezvoltare a reţelelor electrice de transport în perioada anilor 2018-2027 26.01.2018
2 2018-2027 Plan de Dezvoltare a reţelelor electrice de transport în perioada anilor 2018-2027 (versiune engleza) 26.01.2018

 

Ultima modificare: 06.06.2018