Planul de dezvoltare

În considerarea respectării prevederilor Legii nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică, Operatorul sistemului de transport Î.S. „Moldelectrica” este obligat, ţinând cont de strategia energetica a Republicii Moldova, să elaboreze un plan de dezvoltare a reţelelor electrice de transport pentru 10 ani.

Planul de dezvoltare a fost realizat în baza studiul „Elaborarea Planului de Dezvoltare a Reţelelor Electrice de Transport în perioada anilor 2018-2027”, întocmit de către experţii Departamentului de Electroenergetică şi Electrotehnică a Universităţii Tehnice a Moldovei. Totodată, la elaborarea Planului de Dezvoltare a RET a RM s-a luat în considerare perspectivele de dezvoltare a sistemelor electroenergetice ale ţărilor vecine.

Î.S. „Moldelectrica” dezvoltă, modernizează şi retehnologizează în condiţii economice RET în scopul asigurării adecvării acesteia la necesităţile rezultate din evoluţia sistemului electroenergetic al Republicii Moldova:

  • Evoluţia consumului util de energie electrică;
  • Racordarea la reţeaua electrică publică a unor noi grupuri de producţie a energiei electrice;
  • Evoluţia schimburilor de energie electrică a SEN cu SEE ale ţărilor vecine;
  • Uzura fizică şi morală a echipamentelor electrice din RET;
  • Scoaterea din exploatare a unor grupuri energetice din centralele electrice;
  • Modificări pronunţate ale circulaţiilor de puteri în elementele importante ale RET;
  • Modificarea pronunţată a pierderilor de energie în RET.
Nr Perioada de activitate Denumirea Data publicării  
1 2018-2027 Plan de Dezvoltare a reţelelor electrice de transport în perioada anilor 2018-2027 26.01.2018
2 2018-2027 Plan de Dezvoltare a reţelelor electrice de transport în perioada anilor 2018-2027 (versiune engleza) 26.01.2018

 

Ultima modificare: 06.06.2018