MISIUNE ȘI STRATEGIE

Misiunea Î.S. „Moldelectrica” este de a promova dezvoltarea durabilă a Energeticii în Republica Moldova. Întreprinderea participă la crearea noilor soluţii în domeniul eficienţei, inovaţiilor, economiei de energie şi dezvoltării durabile; la fel se depun toate eforturile pentru a asigura cea mai eficientă și mai sigură aprovizionare cu energie electrică pentru populație, mediul de afaceri și stat. Obiectivul pe termen lung al Î.S. „Moldelectrica” este de a deveni unul din participanţii cheie pe piaţa regională  a energiei electrice. Principalele obiective strategice ale întreprinderii sunt:

  • dezvoltatarea efectivă şi stabilă;
  • creşterea atractivităţii investiţionale;
  • îmbunătăţirea eficienţei managementului şi reducerea costurilor;
  • reducerea riscurilor în activitatea întreprinderii.
ACTIVITĂȚI

Funcţiile de bază ale Întreprinderii de Stat „Moldelectrica” sunt:

  • transportul energiei electrice prin reţelele electrice de tensiune înaltă;
  • gestionarea rapidă centralizată la nivelul serviciului central de dispecer;
  • operarea interconexiunilor de tranzit al energiei electrice în paralel cu sistemele energetice ale altor țări;
  • formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din sectorul electroenergetic;
  • realizarea altor activităţi prevăzute de legislația Republicii Moldova.