Sarcinile Operatorului de Sistem

Întreprinderea de stat „Moldelectrica” este o companie specializată în centralizarea serviciilor de transport şi dispecerizare operativă a sistemului energetic al Republicii Moldova.

În cadrul activităţii sale Operatorul Sistemului de Transport răspunde de două grupe principale de sarcini:

 • transportul energiei electrice;
 • punerea în aplicare a unui singur management operativ-tehnologic al sistemului energetic al Republicii Moldova.

Transportul energiei electrice se efectuează în strictă conformitate cu condiţiile licențelor relevante, prevederilor legale relevante, regulilor pieței energiei electrice și standardelor tehnice ale rețelelor electrice de transport.

Pentru aceasta, Î.S. „Moldelectrica”  realizează:

 • deservirea în timp minim, modernizarea, reabilitarea și extinderea rețelelor de transport;
 • în conformitate cu parametrii stabiliți este asigurată funcţionarea fiabilă a sistemului energetic al Republicii Moldova și calitatea energiei electrice;
 • monitorizarea stării tehnice reale a instalațiilor de energie electrică, inclusiv investigațiile încălcărilor care afectează fiabilitatea sistemului;
 • gestionarea fluxurilor de energie electrică în rețelele electrice de transport;
 • funcţionarea în paralel cu SEU al Ucrainei.

În cadrul gestionării operativ-tehnologice unice a sistemului energetic al Republicii Moldova Î.S. „Moldelectrica” îndeplineşte:

 • coordonearea curbelor de sarcină optime de lucru a staţiilor electrice, reţelelor electrice şi a consumatorilor;
 • calculul regimurilor electrice;
 • controlul frecvenței electrice, asigurarea funcționării sistemului de control automat al frecvenței curentului și puterii electrice, a automaticii de sistem și de urgență;
 • instruirea, menţinerea, creşterea nivelului profesional al personalului.

Ultima modificare: 06.07.2020