Funcţiile principale ale Operatorului de Sistem

În cadrul asigurării funcționării fiabile a sistemului energetic al Republicii Moldova, Î.S. "Moldelectrica", în calitate de Operator al Sistemului de Transport administrează regimul electroenergetic al sistemului şi îndeplinește următoarele funcţii:

 • gestionarea regimurilor tehnologice de lucru ale obiectivelor electroenergeticii;
 • respectarea parametrilor stabiliţi ai fiabilităţii funcţionării sistemului energetic al Republicii Moldova şi ai calităţii energiei electrice;
 • participarea la organizarea activităţii de prognozare a volumului de producere şi consum a energiei electrice;
 • coordonarea şi realizarea conectărilor, conectărilor repetate la reţelele de transport a energiei electrice, deconectarea de la acestea sau repararea acestora în conformitate cu regulile şi termenii fixaţi în Normele Tehnice, precum şi în alte regulamente aprobate de Agenţia pentru reglementare în energetică în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;
 • emiterea pentru entităţile din electroenergetică a comenzilor şi dispoziţiilor operative de dispecer cu caracter obligatoriu, ce ţin de îndeplinirea funcțiilor operatorului de sistem;
 • elaborarea curbelor de sarcină zilnice optime de lucru a staţiilor şi reţelelor electrice;
 • participarea la întocmirea şi emiterea condiţiilor tehnice la conectarea entităţilor din electroenergetică la reţeaua de transport a energiei electrice;
 • exploatarea interconexiunilor de tranzit a energiei electrice în paralel cu sistemele energetice ale altor țări;
 • îndeplinește funcțiile de gestionare a supraîncărcărilor în rețelele de transport a energiei electrice, inclusiv a liniilor de conexiune între sisteme, în conformitate cu Regulile pieței energiei electrice, Normele tehnice pentru rețelele de transport a energiei electrice și alte regulamente care reglementează accesul la rețea;
 • organizează conducerea operativ-tehnică a sistemului electroenergetic şi managementul fluxurilor de energie electrică din sistemele electroenergetice ale ţărilor vecine;
 • asigură oferirea serviciilor de sistem, inclusiv de echilibrare a energiei electrice;
 • efectuează monitorizarea stării tehnice reale şi a nivelului de exploatare a obiectivelor electroenergeticii;
 • efectuează alte activităţi, prevăzute de legislaţia Republicii Moldova.

Ultima modificare: 06.07.2020