Administraţia întreprinderii

Funcţia Nume, Prenume
Director general Dimov Ghennadi
Vicedirector general - şef Direcţie centrală de dispecer - Dispecer principal Zastavneţchi Veaceslav
Director tehnic – şef Direcţie transport energie electrică Moldovan Valeriu
Director financiar – şef secție planificare economică Popa Oleg
Director resurse umane – şef serviciu personal Platonov Oleg
Director administrativ Pastuşac Serghei
Şef adjunct Direcţie centrală de dispecer - şef Serviciul Central de Dispecer Ignatov Veaceslav
Contabil - şef Şpac Galina
Şef al comitetului sindical Kaukin Serghei
Anticamera +373 (22) 25-33-59

Ultima modificare: 08.07.2020