Structura Întreprinderii

Întreprinderea de stat „Moldelectrica” a fost fondată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1000 din 2 octombrie 2000 „Cu privire la crearea unor întreprinderi de stat în sectorul electroenergetic” şi ordinul Ministerului Industriei şi Energeticii nr.92 din 19 octombrie 2000 prin separarea activelor funcţionale corespunzătoare ale Întreprinderii de Stat „Moldtranselectro”.

Întreprinderea are statut de persoană juridică şi a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 26 octombrie 2000 cu nr.102105264, fapt confirmat prin eliberarea certificatului seria A nr.155763.

Organul de stat care deţine împuternicirile de proprietar al bunurilor de stat ale întreprinderii şi de Fondator al întreprinderii este Ministerul Energiei al Republicii Moldova.


Î.S. „Moldelectrica”

MD-2012; or. Chişinău, str. V.Alecsandri, 78; E-mail: [email protected]; Tel.: +373 (22) 22-22-70; Fax: +373 (22) 25-31-42

 

În componenţa Î.S. “Moldelectrica” intră:

1) Sucursalele, care sunt subdiviziuni structurale ce nu deţin drepturi de persoană juridică:

Sucursala “RETÎ Nord-Vest” MD-5101; r-nul Donduşeni, or.Donduşeni, str.Ştefan cel Mare, 30; E-mail: [email protected]; Tel./Fax: +373 (251) 2-00-00

Sucursala “RETÎ Nord” MD-3121; Mun. Bălţi, str.Ştefan cel Mare, 180 E-mail: [email protected]; Tel./Fax: +373 (231) 2-24-03

Sucursala “RETÎ Centru” MD-2055; mun.Chişinău, or.Vatra, str.Luceafărul 13; E-mail: [email protected]; tel.: +373 (22) 30-93-59

Sucursala “RETÎ Sud” MD-3800; UTA Găgăuzia; mun. Comrat, str.Lenin 56; E-mail: [email protected]; Tel./Fax: +373 (298) 2-40-64

2) Subdiviziunile structurale ale întreprinderii amplasate separat:

Baza de producere MD-2048; mun. Chişinău, str. Ciocana, 8; E-mail: [email protected]; Tel./Fax: +373 (22) 47-05-42

Centrul de instruire MD-2008; mun. Chişinău, str. V. Lupu, 18; E-mail: [email protected]; Tel.: +373 (22) 74-92-70; Fax: +373 (22) 74-92-19


Ultima modificare: 02.10.2023