Istoria sistemului energetic al Republicii Moldova

Imaginea Centralei Hidroelectrice de la Dubăsari din 1 mai 1955
Aspectul general al Centralei Hidroelectrice Dubăsari la 1 mai 1955

Istoria s- a început cu puţin peste 100 de ani în urmă. Baza ei a fost pusă în anul 1909, cînd în Chişinău a început să funcţioneze prima centrală electrică, care era dotată cu două generatoare de tip diesel de 160 cai putere fiecare.

În aprilie 1936 a fost pusă în funcţiune prima LEA 35 kV Tiraspol - Caragaş cu lungimea de 12 km, datorită căreia CET a uzinei de conserve din Tiraspol aproviziona cu energie electrică sistemul de irigare şi fermele colective și de stat din or.Caragaş.

În noiebrie 1951 a fost construită LEA 35 kV Chişinău - Dubăsari cu o lungime de 41,8 km, care făcea legătura cu CET Chişinău şi totodată permitea aproviziona cu energie electrică a şantierului de construcţie pentru un nou obiect energetic -  CHE Dubăsari. În martie 1955, odată cu punerea în funcţiune a staţiei electrice 110/35/6 kV la CET Chişinău, LEA Dubăsari - Chişinău a fost trecută la tensiunea de 110 kV. Astfel, în Moldova a apărut prima LEA cu tensiunea 110 kV.

Montarea întrerupătoarelor aeriene 220 kV
Montarea întrerupătoarelor cu aer comprimat 220 kV

La 28 septembrie 1955 în componenţa Combinatului energetic moldovenesc nou format a fost creată prima întreprindere de tensiune înaltă din republică - Administraţia reţelelor electrice, situată în or.Dubăsari şi căreia i-au fost transmise în gestiune de la CHE Dubăsari: LEA 110 kV Dubăsari – Chişinău, LEA 110 kV Dubăsari - Tiraspol, precum şi prima staţie electrică Tiraspol 110/35/6 kV, construită în anul 1955. Combinatul energetic moldovenesc a constituit baza formării Sistemului Energetic Moldovenesc.

În continuare energetica în Moldova se dezvolta intens. Se construiau şi se puneau în exploatare noi LEA şi staţii electrice 35-110 kV, care treptat au acoperit raioanele republicii.

În iunie 1962 pe baza a două înreprinderi - Administraţia reţelelor electrice şi «Moldselienergo» în componenţa Conducerii raionale energetice „Moldavenergo”, au fost constituite patru întreprinderi de gestionare a reţelelor electrice: de Est în or. Dubăsari, de Centru în or. Chişinău, de Nord în or. Bălţi şi de Sud în or. Comrat. Noilor întreprinderi le-au fost transmise în gestiune 53 de staţii electrice deja construite şi aflate în proces de construcţie, inclusiv 18 staţii electrice de 110 kV şi 35 staţii electrice de 35 kV.

O nouă etapă în dezvoltarea reţelelor electrice de tensiune înaltă a fost construcţia şi punerea în funcţiune a LEA şi staţiilor electrice cu tensiunea 220-330-400 kV.

Imaginea Centralei Termoelectrice de la Cuciurgani înainte de pornire bloculi energetic doi
Imaginea Centralei Termoelectrice de la Cuciurgan înainte de pornirea grupului energetic al doilea

Construcţia primelor LEA şi staţii electrice 220 kV s-a desfăşurat concomitent cu edificarea celei mai mari centrale electrice din republică - Centrala electrică republicană de stat (CERS) de la Cuciurgan. În anul 1963 au fost construite linile LEA 220 kV CERS Cuciurgani - Chişinău şi CERS Cuciurgan - Usatovo, iar în 1964 a fost construită staţia electrică Chişinău 220/110/35 kV. Ulterior au fost construite liniile de 330 kV şi staţiile electrice 330 kV: Bălţi (1970), Uzina de bumbac şi hîrtie (ХБК) (1974), Străşeni (1976), Rîbniţa (1983). În anul 1983 a fost finalizată procedura de trecere (începută încă în anul 1968) a staţiei electrice Chişinău 220 kV la tensiunea de 330 kV.

Alte evenimente importante au fost: darea în exploatare a LEA 400 kV CERS Cuciurgan - Graniţa de stat în 1970 şi a staţiei electrice Vulcăneşti-400/110/10 kV în 1972.

În anul 1976 a fost construită LEA 330 kV care făcea legătura dintre or.Bălţi şi Centrala electrică cu termoficare Ladîjinskaya (Ucraina), în 1978 - complexul hidroenergetic Costeşti - Stînca şi au fost puse în funcţiune linii electrice cu tensiunea 110 kV, care conectau sistemul energetic al Republicii Moldova cu sistemele energetice învecinate din Ucraina și România.

Panoul principal de comandă: şeful de schimb V.Pleşcan şi Inginerul de serviciu E. Cleiman
Panoul principal de comandă: şeful de tură V.Pleşcan şi inginerul de serviciu E. Cleiman

În ultimii ani în sistemul energetic au avut loc schimbări structurale, care au anticipat formarea Î.S. "Moldelectrica".

Din 01.01.1961 Combinatul energetic moldovenesc a fost reorganizat în Conducerea raională energetică „Moldavenergo” a Consiliului Economic al RSSM, iar din 01.01.1963 creşterea capacităţilor energetice a creat premise pentru formarea unei noi structuri - Direcția Generală pentru Energie și Electrificare de pe lîngă Consiliul de Miniștri al RSSM "Moldglavenergo" – un fapt, care a însemnat trecerea la principiul ramural de gestionare în domeniul electroenergeticii, centralizarea completă a producției și distribuției de energie electrică în republică.

Pe baza lichidării „Moldglavenergo” la 29.08.1988 a fost creată Asociația de producție a energeticii şi electrificării RSSM "Moldenergo", care la 15.06.1994 prin Ordinul Preşedintelui a fost transformată în Compania de stat "Moldenergo". Următoarea etapă a fost reorganizarea C.S. "Moldenergo" în Întreprinderea de Stat „Moldtranselectro” la 13.11.1997.

Ultima modificare: 06.07.2020