Autorizări şi Licenţe

Întreprinderea de stat „Moldelectrica” a fost creată prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1000 din 2 octombrie 2000 „Crearea unor întreprinderi de stat în sectorul electroenergetic” şi ordinul Ministerului industriei şi energeticii nr.92 din 19 octombrie 2000 prin intermediul separării activelor funcţionale corespunzătoare ale Întreprinderii de Stat „Moldtranselectro”.

Licenţa pentru transportul de energie electrică nr. AA 064574 din 10.06.2008 Licenţa pentru conducerea centralizată a sistemului electroenergetic nr. AC 001549 din 30.06.2021

Întreprinderea deţine statut de persoană juridică şi a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat pe lîngă Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 26 octombrie 2000, cu nr.102105264, fapt confirmat prin eliberarea certificatului Seria A nr.155763.

Transportul energiei electrice se efectuează de Operatorul Sistemului de Transport în baza licenţei pentru transportul de energie electrică nr. AA 064574 din 10.06.2008 emise de ANRE.

Gestionarea operativ-tehnologică unică a sistemului electroenergetic este realizată de Operatorul Sistemului de Transport în baza licenţei de Conducerea centralizată a sistemului electroenergetic nr. AC 001549 din 30.06.2021 emise de ANRE.

Sistemul de pregătire profesională a personalului tehnic se realizează în cadrul Centrului de Instruire.

Sarcina principală a sistemului dat este de a asigura desfăşurarea:

  • antrenamentului şi pregătirii de specialitate a personalului de dispecer;
  • perfecţionării profesionale a personalului tehnic.

Realizarea activităţii instructive evoluează în baza Planurilor tematice de pregătire a specialiştilor din sectorul electroenergetic din 05.12.2011, elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei şi Ministerul Economiei.

Ultima modificare: 10.08.2021