Lista funcţiilor vacante

Politica de cadre a Î.S.„Moldelectrica” se bazează pe principiile ce reies din principala sarcină a întreprinderii - de a asigura funcţionarea fiabilă a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova prin conducerea eficientă şi operativă prin dispeceri.

Lista funcţiilor vacante cu descrierile cerinţelor faţă de candidaţi reflectă caracterul general în materie de resurse umane, dar ţinând cont de plus valoarea pe care o oferă profesioniştii unei întreprinderi precum Î.S. "Moldelectrica", administraţia întreprinderii, prin serviciul resurse umane va analiza TOATE CV-urile competitorilor pentru funcţiile vacante.

Vă încurajăm să aplicaţi pentru funcţia vacantă dorită cu încredere. Avem nevoie de Dumneavoastră.

 

RETÎ Nord-Vest

+

Inginer sisteme electrice (Dondușeni)


+

Electromontator la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic cat.III (Dondușeni)


+

Hamal (cu funcție de curățător de teritoriu) (Dondușeni)


+

Electromontator la încercare și măsurare a utelajelor cat.III (Dondușeni)


RETÎ Nord

+

Electromontator la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic cat.IV (Rezina)


+

Electrician montare și reparare a liniilor electrice aeriene cat.IV (Șoldănești)


+

Electrician montare și reparare a liniilor electrice aeriene cat.III (Bălți)


+

Lăcătuș-electrician la repararea utilajului de distribuție a energiei electrice cat.IV (Ungheni)


+

Lăcătuș-electrician la repararea utilajului de distribuție a energiei electrice cat.III (Sângerei)


+

Conducător transport rutier de persoane si mărfuri (Bălți)


+

Tehnician/ă electrician/ă (Bălți)


RETÎ Centru

+

Tehnician rețele de telecomunicații categoria II (Vatra)


+

Electromontator la deservirea substației electrice si de rețea cat.V (Strășeni)


+

Electromontator la deservirea substației electrice si de rețea cat.VI (Brăila)


+

Electromontator la deservirea substației electrice si de rețea cat.V (Brăila)


RETÎ Sud

+

Electromontator la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic cat.III (Comrat)


+

Maistru electrician in exploatarea rețelelor electrice (Cahul)


+

Inginer în industrie și producție cat.II (Comrat)


+

Maistru în construcții (Comrat)


+

Măturător (Comrat)


+

Electromontator utilaje electrice de dispecerat și teleautomatica cat.V (Comrat)


+

Inginer cat.I în telecomunicații (Vulcănești)


+

Inginer cat.II în telecomunicații (Comrat)


+

Lăcătuș-electrician la repararea utilajului de distribuție a energiei electrice cat.IV (Comrat)


 

Vă rugăm să expediaţi CV-ul Dvs., cu indicarea Funcției vacante în tema scrisorii, la adresa electronică personal@moldelectrica.md.

Ultima modificare: 22.08.2022