Lista funcţiilor vacante

Politica de cadre a Î.S.„Moldelectrica” se bazează pe principiile ce reies din principala sarcină a întreprinderii - de a asigura funcţionarea fiabilă a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova prin conducerea eficientă şi operativă prin dispeceri.

 

Serviciul Funcția Subdiviziunea Anexa Data limită
depunere
 
             
Total, posturi vacante la ÎS „Moldelectrica”

 

Vă rugăm să expediaţi CV-ul Dvs., cu indicarea Funcțiaui vacant în tema scrisorii, la adresa electronică resurse.umane@moldelectrica.md.

Ultima modificare: 02.01.2020