Lista funcţiilor vacante

Politica de cadre a Î.S.„Moldelectrica” se bazează pe principiile ce reies din principala sarcină a întreprinderii - de a asigura funcţionarea fiabilă a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova prin conducerea eficientă şi operativă prin dispeceri.

Lista funcţiilor vacante cu descrierile cerinţelor faţă de candidaţi reflectă caracterul general în materie de resurse umane, dar ţinând cont de plus valoarea pe care o oferă profesioniştii unei întreprinderi precum Î.S. "Moldelectrica", administraţia întreprinderii, prin serviciul resurse umane va analiza TOATE CV-urile competitorilor pentru funcţiile vacante.

Vă încurajăm să aplicaţi pentru funcţia vacantă dorită cu încredere. Avem nevoie de Dumneavoastră.

 

Sediul central

+

Administrator de sistem de tehnologie a informației (Chișinău)


+

Administrator de sistem de tehnologie (Chișinău)


+

Psiholog / psihologă (Chișinău)


+

Magazinier/ă (Chișinău)


+

Inginer/ă sisteme electrice (Chișinău)


+

Inginer/ă electroenergetică (Chișinău)


+

Șef/ă Secție (Chișinău)


+

Contabil/ă (Chișinău)


+

Șef/ă adjunct/ă Secție (Chișinău)


+

Inginer/ă încercări mașini și aparate electrice (Chișinău)


RETÎ Nord-Vest

+

Inginer sisteme electrice (Dondușeni)


RETÎ Nord

+

Electromontator la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic cat.IV (Rezina)


+

Lăcătuș-electrician la repararea utilajului de distribuție a energiei electrice cat.IV (Ungheni)


+

Electrician montare și reparare a liniilor electrice aeriene cat.III (Bălți)


+

Conducător transport rutier de persoane si mărfuri (Bălți)


RETÎ Centru

+

Electromontator la deservirea substației electrice si de rețea cat.V (Strășeni)


+

Șef/ă serviciu (Vatra)


RETÎ Sud

+

Inginer în industrie și producție cat.II (Comrat)


+

Maistru în construcții (Comrat)


+

Măturător (Comrat)


+

Electromontator utilaje electrice de dispecerat și teleautomatica cat.V (Comrat)


+

Lăcătuș-electrician la repararea utilajului de distribuție a energiei electrice cat.IV (Comrat)


+

Inginer protecții prin relee cat.II (Vulcănești)


 

Vă rugăm să expediaţi CV-ul Dvs., cu indicarea Funcției vacante în tema scrisorii, la adresa electronică personal@moldelectrica.md.

Ultima modificare: 22.08.2022