Lista funcţiilor vacante

Politica de cadre a Î.S.„Moldelectrica” se bazează pe principiile ce reies din principala sarcină a întreprinderii - de a asigura funcţionarea fiabilă a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova prin conducerea eficientă şi operativă prin dispeceri.

Lista funcţiilor vacante cu descrierile cerinţelor faţă de candidaţi reflectă caracterul general în materie de resurse umane, dar ţinând cont de plus valoarea pe care o oferă profesioniştii unei întreprinderi precum Î.S. "Moldelectrica", administraţia întreprinderii, prin serviciul resurse umane va analiza TOATE CV-urile competitorilor pentru funcţiile vacante.

Vă încurajăm să aplicaţi pentru funcţia vacantă dorită cu încredere. Avem nevoie de Dumneavoastră.

 

Sediul central

+

Contabil șef-adjunct/Contabilă șefă adjunctă (Chișinău)


+

Auditor intern coordonator/auditoare internă coordonatoare (Chișinău)


+

PSIHOLOG/PSIHOLOGĂ (Chișinău)


+

Inginer/ă în organizarea lucrărilor de exploatare și reparații a clădirilor și construcțiilor (Chișinău)


+

Șef/ă laborator (Chișinău)


+

Inginer/ă coordonator în industrie și producție (Chișinău)


+

Șef/ă Sector finanțare externă (Chișinău)


+

Inginer/ă în industrie și producție (Chișinău)


+

SPECIALIST/Ă SERVICIUL PERSONAL (Chișinău)


+

SPECIALIST/Ă PROTOCOL ȘI CEREMONIAL (Chișinău)


RETÎ Nord-Vest

+

Dispecer/ă rețea electrică de transport (Dondușeni)


+

Electromontator/electromontatoare la întreținerea instalațiilor electrice (Dondușeni)


+

Inginer/ă în telecomunicații (Dondușeni)


+

Electromontator/electromontatoare la deservirea substației electrice și de rețea Oclanda 110/10 kV (Soroca)


+

Inginer/ă sisteme electrice (Dondușeni)


+

Maistru/Maistră în construcții (Dondușeni)


RETÎ Nord

+

Electromontator/electomontatoare la deservirea substației electrice și de rețea (categoria IV) (Bălţi)


+

Electromontator/electomontatoare la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic (categoria III) (Bălţi)


+

Inginer/ă încercări mașini și aparate electrice (Bălţi)


+

Inginer/ă în telecomunicații (Bălţi)


+

Lăcătuș-electrician la repararea utilajului de distribuție a energiei electrice (categoria IV) (Bălţi)


RETÎ Centru

+

Conducător transport rutier de persoane și mărfuri (Vatra)


+

Electromontator/electomontatoare la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic, categoria III (Vatra)


+

Inginer/ă în telecomunicații (Vatra)


+

Lăcătuș-electrician la repararea utilajului de distribuire a energiei electrice cat. III (Vatra)


+

Lăcătuș-instalator tehnica sanitară (Vatra)


+

Pietrar-zidar (Vatra)


+

Electromontator/electomontatoare la deservirea substației electrice și de rețea, categoria V (Orhei)


+

Electromontator/electomontatoare la deservirea substației electrice și de rețea, categoria IV (Căușeni)


+

Electromontator/electomontatoare la încercarea și măsurare a utilajelor electrice, categoria III (Vatra)


+

Electromontator/electomontatoare la încercarea și măsurare a utilajelor electrice, categoria VI (Vatra)


+

Inginer/ă chimist/ă (Vatra)


+

Electromontator/electromontatoare utilaje electrice de dispecerat și teleautomatica cat.V (Vatra)


RETÎ Sud

+

Electromontator/electomontatoare la deservirea substației electrice și de rețea, categoria IV (Comrat)


+

Electromontator/electomontatoare la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic categoria III (Comrat)


+

Lăcătuș-electrician/ă la repararea utilajului de distribuție a energiei electrice cat. IV (Vulcănești)


+

Tencuitor/tencuitoare (Comrat)


 

Vă rugăm să expediaţi CV-ul Dvs., cu indicarea Funcției vacante în tema scrisorii, la adresa electronică [email protected].

Ultima modificare: 14.08.2023