Lista funcţiilor vacante

Politica de cadre a Î.S.„Moldelectrica” se bazează pe principiile ce reies din principala sarcină a întreprinderii - de a asigura funcţionarea fiabilă a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova prin conducerea eficientă şi operativă prin dispeceri.

Lista funcţiilor vacante cu descrierile cerinţelor faţă de candidaţi reflectă caracterul general în materie de resurse umane, dar ţinând cont de plus valoarea pe care o oferă profesioniştii unei întreprinderi precum Î.S. "Moldelectrica", administraţia întreprinderii, prin serviciul resurse umane va analiza TOATE CV-urile competitorilor pentru funcţiile vacante.

Vă încurajăm să aplicaţi pentru funcţia vacantă dorită cu încredere. Avem nevoie de Dumneavoastră.

 

Sediul central

+

Șef/ă Sector finanțare externă (Chișinău)


+

Inginer/ă coordonator în industrie și producție (mun. Chișinău)


+

PSIHOLOG/PSIHOLOGĂ (Chișinău)


+

Inginer/ă în industrie și producție (Chișinău)


+

SPECIALIST/Ă PROTOCOL ȘI CEREMONIAL (Chișinău)


+

SPECIALIST/Ă SERVICIUL PERSONAL (Chișinău)


+

Contabil șef-adjunct/Contabilă șefă adjunctă (Chișinău)


+

Inginer/ă (Chișinău)


+

Șef/ă laborator (Chișinău)


RETÎ Nord-Vest

+

Dispecer/ă rețea electrică de transport ( or. Dondușeni)


+

Inginer sisteme electrice (or. Dondușeni)


+

Maistru în construcții (or. Dondușeni)


+

Electromontator/electromontatoare la deservirea substației electrice Călărășeuca 110/10 kV (s. Călărășeuca)


+

Electromontator/electromontatoare la deservirea substației electrice și de rețea Oclanda 110/10 kV (or. Soroca)


RETÎ Nord

+

Electromontator/electomontatoare la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic (categoria III) (mun.Bălţi)


RETÎ Centru

+

Conducător transport rutier de persoane și mărfuri (Vatra)


+

Electromontator/electomontatoare la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic, categoria III (Vatra)


+

Electromontator/electomontatoare la deservirea substației electrice și de rețea, categoria V (Strășeni)


+

Inginer/ă în telecomunicații (Vatra)


+

Lăcătuș-electrician la repararea utilajului de distribuire a energiei electrice cat. III (Vatra)


+

Lăcătuș-instalator tehnica sanitară (Vatra)


+

Pietrar-zidar (Vatra)


+

Șef Serviciu Protecție prin Relee și Automatizări (Vatra)


+

Electromontator/electomontatoare la deservirea substației electrice și de rețea, categoria V (Orhei)


+

Electromontator/electomontatoare la deservirea substației electrice și de rețea, categoria IV (Căușeni)


+

Tehnician/ă în repararea și întreținerea clădirilor (Vatra)


+

Electromontator/electomontatoare la încercarea și măsurare a utilajelor electrice, categoria III (Vatra)


+

Electromontator/electomontatoare la încercarea și măsurare a utilajelor electrice, categoria VI (Vatra)


+

Inginer/ă chimist/ă (Vatra)


RETÎ Sud

+

Lăcătuș-electrician/ă la repararea utilajului de distribuție a energiei electrice cat. IV (Vulcănești)


+

Tencuitor/tencuitoare (Comrat)


+

Electromontator/electomontatoare la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic categoria III (Comrat)


+

Electromontator/electomontatoare la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic categoria IV (Comrat)


 

Vă rugăm să expediaţi CV-ul Dvs., cu indicarea Funcției vacante în tema scrisorii, la adresa electronică [email protected].

Ultima modificare: 14.08.2023