Lista funcţiilor vacante

Politica de cadre a Î.S.„Moldelectrica” se bazează pe principiile ce reies din principala sarcină a întreprinderii - de a asigura funcţionarea fiabilă a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova prin conducerea eficientă şi operativă prin dispeceri.

Lista funcţiilor vacante cu descrierile cerinţelor faţă de candidaţi reflectă caracterul general în materie de resurse umane, dar ţinând cont de plus valoarea pe care o oferă profesioniştii unei întreprinderi precum Î.S. "Moldelectrica", administraţia întreprinderii, prin serviciul resurse umane va analiza TOATE CV-urile competitorilor pentru funcţiile vacante.

Vă încurajăm să aplicaţi pentru funcţia vacantă dorită cu încredere. Avem nevoie de Dumneavoastră.

 

Sediul central

+

Conducător de camion (Chișinău)


+

CONTABIL/Ă (mun. Chișinău)


+

Șef/ă Sector finanțare externă (Chișinău)


+

Inginer/ă coordonator în industrie și producție (mun. Chișinău)


+

Administrator de sistem de tehnologie a informației (mun. Chișinău)


+

Inginer/ă regimuri funcționale (Chișinău)


RETÎ Nord-Vest

+

Dispecer/ă rețea electrică de transport ( or. Dondușeni)


+

Inginer sisteme electrice (or. Dondușeni)


+

Maistru în construcții (or. Dondușeni)


+

Electromontator/electromontatoare la deservirea substației electrice Călărășeuca 110/10 kV (s. Călărășeuca)


+

Electromontator/electromontatoare la deservirea substației electrice și de rețea Oclanda 110/10 kV (or. Soroca)


RETÎ Nord

+

Electromontator/electomontatoare la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic (categoria III) (mun.Bălţi)


+

Electromontator/electomontatoare la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic (categoria IV) (mun.Bălţi)


+

Electrician/ă montare și reparare a liniilor electrice aeriene (cat.III) (mun. Bălţi)


+

Electromontator/electomontatoare la încercare și măsurare a utilajelor electrice (categoria V) (mun. Bălţi)


+

Lăcătuș-electrician la repararea utilajului de distribuție a energiei electrice (categoria IV) (mun. Bălţi)


+

DISPECER REȚEA ELECTRICĂ DE TRANSPORT (mun. Bălţi)


+

Electromontator/electomontatoare la deservirea substației electrice și de rețea (categoria IV) (mun. Bălţi)


RETÎ Centru

+

Conducător transport rutier de persoane și mărfuri (Vatra)


+

Electromontator/electomontatoare la încercarea și măsurare a utilajelor electrice, categoria III (Vatra)


+

Electromontator/electomontatoare la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic, categoria III (Vatra)


+

Electromontator/electomontatoare la repararea aparaturii de protecție prin relee și automatic categoria IV (Vatra)


+

Electromontator/electomontatoare la deservirea substației electrice și de rețea, categoria V (Brăila)


+

Electromontator/electomontatoare la deservirea substației electrice și de rețea, categoria V (Strășeni)


+

Electromontator/electomontatoare la deservirea substației electrice și de rețea, categoria VI (Strășeni)


+

Inginer/ă în telecomunicații (Vatra)


+

Lăcătuș-electrician la repararea utilajului de distribuire a energiei electrice cat. III (Vatra)


+

Lăcătuș-instalator tehnica sanitară (Vatra)


+

Lăcătuș-electrician la deservirea substației electrice și de rețea, categoria V (Brăila)


+

Pietrar-zidar (Vatra)


+

Șef Serviciu Protecție prin Relee și Automatizări (Vatra)


RETÎ Sud

+

Lăcătuș-electrician/ă la repararea utilajului de distribuție a energiei electrice cat. III (Vulcănești)


+

Lăcătuș-electrician/ă la repararea utilajului de distribuție a energiei electrice cat. IV (Cahul)


+

Lăcătuș-electrician/ă la repararea utilajului de distribuție a energiei electrice cat. IV (Vulcănești)


 

Vă rugăm să expediaţi CV-ul Dvs., cu indicarea Funcției vacante în tema scrisorii, la adresa electronică [email protected].

Ultima modificare: 14.08.2023