Program de conformitate

Potrivit  art. 261 alin. (7) din Legea cu privire la energia electrică  nr. 107 din 27.05.2016, pentru a asigura independența sa, în calitate de operator de sistem independent, operatorul sistemului de transport este obligat să elaboreze și să implementeze un Program de conformitate care să conțină măsuri întreprinse pentru a garanta excluderea de comportament și de practici discriminatorii.

Monitorizarea respectării de către operatorul de sistem independent a programului de conformitate se va asigura de către un agent de conformitate. Candidatura persoanei care urmează să exercite funcțiile agentului de conformitate se aprobă de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în conformitate cu prevederile  art. 41 alin. (2) din Legea cu privire la energia electrică  nr. 107 din 27.05.2016.

 

Nr. Denumirea documentului Data publicării  
1 Program de conformitate 02.06.2023

 

Ultima modificare: 02.06.2023