Activitatea Î.S. "Moldelectrica" în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Activitatea prioritară a Î.S. „Moldelectrica”, în comun acord cu strategia naţională în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, a fost direcţionată spre domeniul securitaţii şi sănătăţii în muncă, axîndu-se pe păstrarea sănătăţii şi vieţii salariaţilor; avînd o formă definitivă a specificului în activitatea de producţie a întreprinderii, a caracterului şi a extinderii riscurilor pentru securitatea sănătăţii salariaţilor.

Pentru îmbunătăţirea performanţei în domeniu, Î.S. „Moldelectrica” stabileşte următoarele obiective generale:

 • Conştientizarea priorităţii vieţii şi sănătăţii salariaţilor întreprinderii;
 • Îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, crearea condiţiilor de muncă sănătoase, conformarea cu cerinţele legislaţiei, privind securitatea şi sănătatea în muncă; şi evaluarea periodică a gradului de conformare;
 • Identificarea preventivă şi eliminarea sau reducerea la minim a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională a angajaţilor.

Obiectivele vor fi realizate prin:

 • Creşterea nivelului de cunoaştere şi aplicare de către toţi angajaţii a măsurilor tehnice şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale, a actelor normative aplicabile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • Implementarea, certificarea şi menţinerea obiectivelor specifice, ce sunt conţinute în “Planul de protecţie şi prevenire” a măsurilor, care au drept scop prevenirea riscurilor de accidentare şi imbolnăvire profesională a angajaţilor;
 • Elaborarea şi integrarea tehnologiilor, echipamentelor, utilizarea materialelor în domeniu, ce vizează sporirea securităţii şi ameliorarea condiţiilor de muncă a salariaţilor;
 • Informarea salariaţilor cu cerinţele sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru asigurarea de condiţii de lucru lipsite de riscuri de accidente şi îmbolnăviri profesionale, precum şi garanţiile oferite, compensaţiile şi mijloacele de protecţie individuală, întru crearea unor condiţii de muncă care să le asigure confortul fizic, psihic şi social;
 • Menţinerea unui standard al calitaţii profesionale, al competenţei şi al gradului de informare a personalului, prin programe de formare profesională continua în domeniul securitaţii şi sănătăţii în muncă;
 • Dezvoltarea parteneriatului şi extinderea relaţiilor de colaborare la nivel de conducere, salariaţi şi organizaţia sindicală a întreprinderii în soluţionarea problemelor securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Diversificarea strategiilor de instruire prin antrenarea reprezentanţilor organizaţiei sindicale în persoana salariaţilor la identificarea problemelor de securitate şi sănătate în muncă, asigurînd accesul la informare:
  • cerinţe unice existente faţă de condiţiile de muncă în activitatea de producţie;
  • gradul de conştientizare a riscurilor generate de pericol pentru sănătate;
  • respectarea cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă la nivelul locurilor de muncă.
 • Evaluarea de instrucţiuni proprii pentru fiecare salariat, întru respectarea şi îndeplinirea cerinţelor de securitate şi sănătate la locul de muncă.
 • Sporirea încrederii în durabilitatea deciziilor şi accesibilitatea indicilor întreprinderii la capitolul securitate şi sănătate în muncă.
 • Ridicarea nivelului de conştientizare al angajaţilor cu privire la responsabilităţi şi consecinţe în semnalarea eventualelor pericole la sănătate şi securitate.


Conducerea Î.S. “Moldelectrica” va promova un dialog deschis şi o culturâ în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, unde sănătatea şi securitatea să fie integrate în preocupările tuturor angajaţilor.

Ultima modificare: 06.07.2020