Lista documentelor pentru serviciile oferite

Serviciul de transport al energiei electrice

Serviciul de transport al energiei electrice este reglamentat de contracte bilaterale. Pentru a face cunoştinţă cu modelul contractului-cadru de prestare a serviciilor de transport al energiei electrice şi puterii tastaţi aici.

Racordarea la reţeaua de transport a Î.S. „Moldelectrica”

Racordarea la reţeaua de transport se efectuează pe baza cererii scrise. La cerere se anexează documentele ce sunt enumerate în Capitolul 5 al Normelor tehnice pentru reţelele electrice de transport.

Solicitanţilor li se recomandă să efectueze o analiză preventivă privind conectarea la reţeaua electrică şi să prezinte propunerile şi posibilele opţiuni de conectare într-u a ţine cont de condiţii locale şi alegerea variantei tehnico-economice optimale de conectare la reţea.

Î.S. „Moldelectrica” este în drept să solicite informaţii suplimentare în ceea ce priveşte cererea de racordare.

Pentru Sursele de Energie Regenerabilă au fost elaborate cerinţe tehnice suplimentare.

Informaţia detaliată poate fi găsită în următoarele compartimente:

Documentele ce reglemntează procesul de achiziţii

Pentru participarea la licitaţiile organizate de ÎS „Moldelectrica” operatorii economici, rezidenţi ai Republicii Moldova, sunt obligaţi să prezinte ofertele în conformitate cu următoarele cerinţe:

1. Condiţii contractuale de întocmire a ofertelor pentru participarea la licitaţii.

2. Condiţii de întocmire a documentaţiei de deviz la executarea lucrărilor.

Ultima modificare: 06.12.2017