Tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice

Metodologia de calcul a tarifului pentru transportul energiei electrice este expusă în Hotărîrea ANRE Nr.411 din 27.04.2011 privind aprobarea Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice.

Tariful curent pentru transportul energiei electrice este stabilit prin Hotărîrea ANRE Nr.152 din 17.07.2015 privind tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice, care a intrat în vigoare la 09.11.2015.

Tariful pentru serviciile de dispecerizare este inclus în tariful pentru transportul energiei electrice.

Agentul economic Genul de activitate Tarif  (lei / kWh)
Î.S. “Moldelectrica” Tarif pentru serviciul de transport al energiei electrice 0,145

Notă: În tarif nu este inclusă TVA

Ultima modificare: 25.04.2017