Tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice

Metodologia de calcul a tarifului pentru transportul energiei electrice este expusă în Hotărârea ANRE nr.486 din 13.12.2017 privind aprobarea Metodologiei de calculare, aprobare și aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de transport al energiei electrice.

Tariful curent pentru transportul energiei electrice este stabilit prin Hotărârea ANRE nr.1004 din 30.12.2022 privind aprobarea tarifului pentru serviciul de transport al energiei electrice, care a intrat în vigoare la 01.01.2023.

Tariful pentru serviciile de dispecerizare este inclus în tariful pentru transportul energiei electrice.

Agentul economic Genul de activitate Tarif  (lei / kWh)
Î.S. “Moldelectrica” Tarif pentru serviciul de transport al energiei electrice 0,201

Notă: În tarif nu este inclusă TVA

Ultima modificare: 27.01.2023