Hotărîri, Regulamente şi Norme

Nr. Denumirea Nr. şi data aprobării Aprobat de
1 Statutul Întreprinderii de stat „Moldelectrica”
ÎS "Moldelectrica"
2 Сontractul colectiv de muncă
ÎS "Moldelectrica"
3 Codul de Etică și Conduită Î.S.„Moldelectrica”
ÎS "Moldelectrica"
4 Hotărîrea cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente №285
23 mai 1996
Guvernul Republicii Moldova
5 Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale №95
5 februarie 2009
Guvernul Republicii Moldova
6 Regulamentul-Cadru de organizare şi funcţionare a comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă №95
5 februarie 2009
Guvernul Republicii Moldova
7 Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă №1361
22 decembrie 2005
Guvernul Republicii Moldova
8 Hotărîrea despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabi № 1335
10 octombrie 2002
Guvernul Republicii Moldova
9 Hotărîrea privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă № 108
3 februarie 2005
Guvernul Republicii Moldova
10 Regulamentul privind sistemul de administrare a protecţiei muncii şi tehnicii de siguranţă la Ministerul Energeticii URSS (ПО «Союзтехэнерго», a.1984) № 105
28 decembrie 2001
Ministerul Energeticii al RM
11 Regulamentul privind instruirea profesională a angajaţilor în sistemul de producere la Ministerului Energeticii şi Electroficării URSS („Ministerul Energeticii”, Moscova, a.1985) № 105
28 decembrie 2001
Ministerul Energeticii al RM
12 Normele pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii № 71
5 decembrie 2002
Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Ultima modificare: 10.02.2017