Hotărîri, Regulamente şi Norme

Nr. Denumirea Nr. şi data aprobării Aprobat de
1 Statutul Întreprinderii de stat „Moldelectrica”
ÎS "Moldelectrica"
2 Сontractul colectiv de muncă
ÎS "Moldelectrica"
3 Codul de Etică și Conduită Î.S.„Moldelectrica”
ÎS "Moldelectrica"
4 Regulament intern al Î.S. "Moldelectrica"
ÎS "Moldelectrica"
5 Hotărîrea cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente №285
23 mai 1996
Guvernul Republicii Moldova
6 Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale №95
5 februarie 2009
Guvernul Republicii Moldova
7 Regulamentul-Cadru de organizare şi funcţionare a comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă №95
5 februarie 2009
Guvernul Republicii Moldova
8 Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă №1361
22 decembrie 2005
Guvernul Republicii Moldova
9 Hotărîrea despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabi № 1335
10 octombrie 2002
Guvernul Republicii Moldova
10 Hotărîrea privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă № 108
3 februarie 2005
Guvernul Republicii Moldova
11 Regulamentul privind sistemul de administrare a protecţiei muncii şi tehnicii de siguranţă la Ministerul Energeticii URSS (ПО «Союзтехэнерго», a.1984) № 105
28 decembrie 2001
Ministerul Energeticii al RM
12 Regulamentul privind instruirea profesională a angajaţilor în sistemul de producere la Ministerului Energeticii şi Electroficării URSS („Ministerul Energeticii”, Moscova, a.1985) № 105
28 decembrie 2001
Ministerul Energeticii al RM
13 Normele pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii № 71
5 decembrie 2002
Ministerul Muncii și Protecției Sociale
14 Regulament al Consiliului de Administrație al Î.S. "Moldelectrica"
24 septembrie 2020
Ministerul Economiei si Infrastructurii al RM
15 Regulament intern privind organizarea proceselor de planificare şi realizare a achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii № 3
2 iunie 2022
Consiliul de administrație al ÎS „Moldelectrica”

Ultima modificare: 15.06.2022