Raportul privind realizarea activităţii economico-financiare

Î.S. „Moldelectrica” este o întreprindere de stat creată în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1000 din 02.10.2000 "Cu privire la crearea unor întreprinderi de stat în sectorul electroenergetic".

Î.S. „Moldelectrica” în activitatea sa se călăuzeşte de Legea nr.146-XIII din 16.06.94. „Cu privire la Întreprinderea de Stat” cu modificările şi completările ulterioare, Statutul Întreprinderii, alte acte legislative şi normative.

Întreprinderea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova la 26.10.2000 cu nr.1002600004580.

Î.S. „Moldelectrica” activează în temeiul licenţei pentru efectuarea activităţii de transport a energiei electrice АА nr.064574 din 10.06.2008, eliberate de către ANRE cu termenul de validitate pînă la 20.04.2026.

Principalele genuri de activitate ale Întreprinderii sunt:

  • activitatea de Dispecerat Central;
  • transport de energie electrică;
  • pregătirea şi perfecţionarea personalului din sectorul electroenergetic.

 

Nr. Perioada de activitate     Denumirea Data publicării  
1 01.01-31.12.2019 Situaţiile financiare 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 20.07.2020
2 2019 Raportul auditorului independent pentru anul 2019 21.05.2020
3 01.01-31.12.2019 Raportul anual al Î.S. „Moldelectrica” pe anul 2019 18.05.2020
4 2018 Raportul auditorului independent pentru anul 2018. 02.05.2019
5 01.01-31.12.2018 Situaţiile financiare 01 ianuarie – 31 decembrie 2018 02.04.2019
6 01.01-31.12.2018 Raportul anual al Î.S. „Moldelectrica” pe anul 2018 02.04.2019
7 01.01-31.12.2017 Situaţiile financiare 01 ianuarie – 31 decembrie 2017 02.11.2018
8 2017 Raportul auditorului independent pentru anul 2017. 19.06.2018
9 01.01-31.12.2017 Raportul anual al Î.S. „Moldelectrica” pe anul 2017 28.03.2018
10 01.01-31.12.2016 Raportul activităţii economico-financiare al Î.S. „Moldelectrica” pe anul 2016 12.05.2017
11 01.01-31.12.2016 Situaţiile financiare 01 ianuarie – 31 decembrie 2016 12.05.2017
12 2016 Raportul auditorului independent pentru anul 2016 15.06.2017
13 01.01-31.12.2015 Raportul activităţii economico-financiare al Î.S. „Moldelectrica” pe anul 2015 20.06.2016
14 01.01-31.12.2015 Situaţiile financiare 01 ianuarie – 31 decembrie 2015 20.06.2016
15 2015 Raportul auditorului independent pentru anul 2015 01.07.2016

 

Ultima modificare: 20.07.2020