Raportul privind realizarea activităţii economico-financiare

Î.S. „Moldelectrica” este o întreprindere de stat creată în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.1000 din 02.10.2000 "Cu privire la crearea unor întreprinderi de stat în sectorul electroenergetic".

Î.S. „Moldelectrica” în activitatea sa urmează prevederile Legii nr.246 din 22.11.2017 "Cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală" cu modificările şi completările ulterioare, Statutului Întreprinderii, altor actelor legislative şi normative.

Întreprinderea a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale al Republicii Moldova la 26.10.2000 cu nr.1002600004580.

Î.S. „Moldelectrica” activează în temeiul licenţei pentru efectuarea activităţii de transport a energiei electrice АА nr.064574 din 10.06.2008, eliberate de către ANRE cu termenul de validitate pînă la 20.04.2026.

Principalele genuri de activitate ale Întreprinderii sunt:

  • activitatea de Dispecerat Central;
  • transport de energie electrică;
  • pregătirea şi perfecţionarea personalului din sectorul electroenergetic.

 

Nr. Perioada de activitate     Denumirea Data publicării  
1 2022 Raportul auditorului independent pentru anul 2022 03.11.2023
2 01.01-31.12.2022 Situaţiile financiare 01 ianuarie – 31 decembrie 2022 01.06.2023
3 01.01-31.12.2022 Raportul anual al Î.S. „Moldelectrica” pe anul 2022 01.06.2023
4 01.01-31.12.2021 Situaţiile financiare 01 ianuarie – 31 decembrie 2021 08.06.2022
5 2021 Raportul auditorului independent pentru anul 2021 08.06.2022
6 01.01-31.12.2021 Raportul anual al Î.S. „Moldelectrica” pe anul 2021 08.06.2022
7 01.01-31.12.2020 Situaţiile financiare 01 ianuarie – 31 decembrie 2020 04.05.2021
8 2020 Raportul auditorului independent pentru anul 2020 04.05.2021
9 01.01-31.12.2020 Raportul anual al Î.S. „Moldelectrica” pe anul 2020 04.05.2021
10 01.01-31.12.2019 Situaţiile financiare 01 ianuarie – 31 decembrie 2019 20.07.2020
11 2019 Raportul auditorului independent pentru anul 2019 21.05.2020
12 01.01-31.12.2019 Raportul anual al Î.S. „Moldelectrica” pe anul 2019 18.05.2020

 

Ultima modificare: 03.11.2023