Strategia Guvernului Republicii Moldova în domeniul energetic

În conformitate cu Hotărîrea nr. 102 din 02.05.2013 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, Guvernul Republicii Moldova a stabilit pentru domeniul electroenergetic trei obiective strategice de bază pentru anii 2013-2030:

 • asigurarea securității aprovizionării cu energie;
 • dezvoltarea piețelor competitive și integrarea lor regională și europeană;
 • asigurarea stabilităţii sectorului energetic și lupta împotriva schimbărilor climatice.

Aceste sarcini și obiective strategice au fost stabilite în conformitate cu obligațiile asumate prin aderarea la Tratatul de instituire a Comunității Energetice și legislaţia UE în domeniul energeticii.

În cadrul atingerii obiectivelor strategice comune, stabilite pentru domeniul electroenergetic, Î.S. "Moldelectrica" va trebui să realizeze sarcinile de modernizare și de reconstrucție, renovare și extindere a infrastructurii rețelei de transport în cadrul implementării Pachetului Energetic I şi II, ţinînd cont de cerințele Directivelor Comunității Energetice. Pe parcursul ultimilor ani au fost efectuate:

 • modernizarea echipamentelor la staţiile electrice de 330 kV Chișinău, Strășeni şi Bălți;
 • înlocuirea a două autotransformatoare la staţia electrică Chișinău 330 kV;
 • reconstrucţia unui şir de staţii electrice de 110 kV;
 • reconstrucţia LTE-330 kV;
 • construcția și punerea în funcțiune a LTE-110 kV
 • implementarea sistemului automatizat modern de control prin dispeceri SCADA şi a sistemului de evidenţă comercială a energiei electrice SAMEE;
 • construcția LTE-110 kV intersistemice Fălciu-Goteşti
 • studiul de fezabilitate și examinarea impactului asupra mediului înconjurător al LTE 400 kV Bălți - Suceava.

La momentul de față, Î.S. "Moldelectrica" are următoarele obiective:

 • continuarea reconstrucției și modernizării infrastructurii rețelei de transport;
 • extinderea interconexiunilor cu România: construcția LEA Suceava - Bălți și LEA Strășeni - Ungheni - Iași;
 • extinderea interconexiunilor cu Ucraina.

Ultima modificare: 25.04.2017