Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport a ÎS “Moldelectrica”

Informații generale

Procesul de achiziționare a energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport ÎS “Moldelectrica” se realizează în conformitate cu „Procedura de procurare a energiei electrice” stabilită în Regulile pieței energiei electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr.283/2020 din 7 august 2020.

Procedura stabilește selectarea surselor de energia electrică pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport și se efectuează printr-o licitație competitivă, cu respectarea principiilor de transparență, nediscriminare și publicitate amplă. Procesul de achiziționare se desfăşoară cel puţin o dată pe an pentru contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru un an calendaristic sau 12 luni consecutive, cu posibilitatea de a contracta energie electrică şi pentru perioade mai scurte de timp (trimestrial, lunar, săptămânal, sau o altă perioadă determinată de ÎS “Moldelectrica” conform caietului de sarcini)
 

Etapele procedurii de achiziție a energiei electrice sunt următoarele:

Etapa 1:    Invitația la licitație și completarea listei furnizorilor precalificați (20.01.2022 – 28.01.2022)
Etapa 2:    Lansarea Cererii de ofertă și recepționarea ofertelor comerciale (08.02.2022 – 01.03.2022)
Etapa 3:    Evaluarea ofertelor comerciale și negocierea condițiilor contractuale (01.03.2022 – 04.03.2022)
Etapa 4:    Anunțarea companiei / companiilor câștigătoare (04.03.2022)

 

Lista furnizorilor precalificaţi

Nr Denumirea Data publicării  
1 Lista furnizorilor precalificaţi 18.06.2021

 

Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețeaua electrică de transport pentru anul 2022

 

 

+ Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețeaua electrică de transport pentru anul 2021

 

 

+ Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețeaua electrică de transport pentru anul 2020

 

 

+ Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețeaua electrică de transport pentru anul 2019

 

 

+ Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețeaua electrică de transport pentru anul 2018

 

 

+ Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețeaua electrică de transport pentru anul 2017

 

 

Ultima modificare: 22.03.2022