Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic în rețeaua de transport a ÎS “Moldelectrica”

Informații generale


Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic în rețeaua de transport a ÎS “Moldelectrica” se bazează pe Instrucțiuni privind achiziționarea anuală a energiei electrice.

Aceste Instrucțiuni au scopul să ghideze și orienteze procesul de identificare a celor mai econome surse de energie electrică pentru a aborda atît cererea furnizorilor de energie electrică reglementați, cît și consum tehnologic de energie electrică ale companiilor de transport și distribuție, aplicate fiecărei companii în parte.

Instrucțiunile stabilesc selectarea acestor surse, efectuate printr-o licitație competitivă, fiind respectate principiile de transparență, nediscriminare și publicitate amplă. Achizițiile de energie electrică vor fi monitorizate de un „Grup de Observatori”, care va include reprezentanți ANRE, precum și experți invitați din cadrul Secretariatului Comunității Energiei și Delegației UE în Moldova. Licitația de achiziționare a energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic în rețeaua de transport a Î.S. “Moldelectrica” are loc odată pe an, în primul trimestru al anului.
 

Etapele procedurii de licitație a energiei electrice sunt menţionate după cum urmează:


Etapa 1:    Invitația de a-și exprima interesul față de licitație (10.02.2020 – 24.02.2020)
Etapa 2:    Identificarea şi elaborarea unei liste de potenţiali furnizori (24.02.2020 – 27.02.2020)
Etapa 3:    Lansarea Cererii de oferte și recepționarea acestora (27.02.2020 – 18.03.2020)
Etapa 4:    Evaluarea ofertelor (18.03.2020 – 19.03.2020)
Etapa 5:    Negocieri asupra preţului (19.03.2020 – 20.03.2020)
Etapa 6:    Anunțarea întreprinderii/întreprinderilor cîstigatorare (20.03.2020 – 20.03.2020)

 

Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea pierderilor în rețeaua de transport pentru anul 2020

 

 

+ Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea pierderilor în rețeaua de transport pentru anul 2019

 

 

+ Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea pierderilor în rețeaua de transport pentru anul 2018

 

 

+ Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea pierderilor în rețeaua de transport pentru anul 2017

 

 

Ultima modificare: 30.06.2020