Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport a ÎS “Moldelectrica”

Informații generale

Procesul de achiziționare a energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport ÎS “Moldelectrica” se realizează în conformitate cu „Procedura de procurare a energiei electrice” stabilită în Regulile pieței energiei electrice aprobate prin Hotărârea ANRE nr.283/2020 din 7 august 2020.

Procedura stabilește selectarea surselor de energia electrică pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor în rețeaua de transport și se efectuează printr-o licitație competitivă, cu respectarea principiilor de transparență, nediscriminare și publicitate amplă. Procesul de achiziționare se desfăşoară cel puţin o dată pe an pentru contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice pentru un an calendaristic sau 12 luni consecutive, cu posibilitatea de a contracta energie electrică şi pentru perioade mai scurte de timp (trimestrial, lunar, săptămânal, sau o altă perioadă determinată de ÎS “Moldelectrica” conform caietului de sarcini)
 

Etapele procedurii de achiziționare a energiei electrice sunt menţionate după cum urmează:


Etapa 1:    Invitația de a-și exprima interesul față de licitație (08.02.2021 – 22.02.2021)
Etapa 2:    Identificarea şi elaborarea unei liste de potenţiali furnizori (22.02.2021 – 25.02.2021)
Etapa 3:    Lansarea Cererii de oferte și recepționarea acestora (25.02.2021 – 16.03.2021)
Etapa 4:    Evaluarea ofertelor (22.03.2021)
Etapa 5:    Negocieri condițiilor contractuale (22.03.2021 – 24.03.2021)
Etapa 6:    Anunțarea întreprinderii/întreprinderilor cîstigatorare (24.03.2021)

 

Lista furnizorilor precalificaţi

Nr Denumirea Data publicării  
1 Lista furnizorilor precalificaţi 18.06.2021

 

Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețeaua electrică de transport pentru anul 2021

 

 

+ Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețeaua electrică de transport pentru anul 2020

 

 

+ Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețeaua electrică de transport pentru anul 2019

 

 

+ Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețeaua electrică de transport pentru anul 2018

 

 

+ Achiziționarea energiei electrice pentru acoperirea consumului tehnologic și a pierderilor de energie electrică în rețeaua electrică de transport pentru anul 2017

 

 

Ultima modificare: 18.06.2021