Studiul de fezabilitate pentru interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi Ucrainei cu ENTSO-E

În martie a.2006 prin intermediul Operatorului de Sistem din România CNTEE „Transelectrica” a fost prezentată cererea comună a Republicii Moldova şi a Ucrainei privind conectarea sincronă la UCTE (din 2009- ENTSO-E) într-un bloc comun.

Pe parcursul a cîtorva ani specialiştii Î.S. „Moldelectrica”, CNE „Ucrenergo”, CNTEE “Transelectrica” în colaborare cu Ministerele Economiei ale Republicii Moldova şi României au desfăşurat şedinţe de lucru pregătind pachetul de documente pentru finanţarea studiului de fezabilitate privind interconectarea Republicii Moldova şi Ucrainei la sistemul electroenergetic al ENTSO-E. Varianta finală a Contractului de finanţare a studiului de fezabilitate a fost semnată în octombrie 2013.

Partenerii principali ai Ministerului Economiei al Republicii Moldova în proiectul dat sunt Ministerul Economiei şi Comerţului al României şi Ministerul Energeticii şi Industriei Cărbunelui al Ucrainei.

În 2014 parţile au semnat un Contract privind realizarea studiului de fezabilitate al interconectării Republicii Modova şi Ucrainei la sistemul ENTSO-E.

Finalizarea lucrului asupra studiului de fezabilitate se prognozează pe luna sepembrie 2016.

Descarcă raportul succint al proiectului

Informaţia detaliată se află pe site-ul http://www.ro-ua-md.net

Ultima modificare: 01.08.2016