Noutăţi

22 februarie 2024

Moldelectrica în 2023 a înregistrat o creștere de 39 % la solicitările de avize de racordare

Î.S. Moldelectrica în anul 2023 a înregistrat o creștere cu 39% a solicitărilor privind racordarea la rețeaua electrică de transport. Potrivit datelor analizate, valoarea a totală a puterii avizate pentru racordarea instalațiilor de producere în 2023 este de 1096,39 MW cu cca 24% mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2022.

În 2023 s-au înregistrat 71 de cereri complete de racordare a unităților de producere. În urma analizei detaliate a acestor solicitări, s-au emis și/sau reevaluat avize pentru 54 dintre ele, în timp ce 17 cereri au fost incluse în Lista de Așteptare a Avizelor de Racordare. Această creștere a cererilor de racordare reflectă dorința continuă a potențialilor producători de energie electrică din surse regenerabile de a dezvolta proiecte în domeniul energetic.

Puterea aprobată prin Avizele de Racordare pentru fiecare tip de tehnologie:

  • Centrale electrice fotovoltaice – 483,4 MW;
  • Centrale eoliene – 582 MW;
  • Centrale electrice pe bază de Cogenerare – 15,99 MW.

În același timp s-au depus 5 solicitări de racordare a instalațiilor de utilizare a potențialilor consumatori. După o examinare riguroasă a acestor cereri, s-au emis 5 avize de racordare pentru instalațiile respective, reprezentând o putere totală de 6,44 MW.

De menționat că la finele anului 2023, sunt valabile avize de racordare a instalațiilor de producere cu o putere totală de 1705,03 MW. Aceste avize includ 734,54 MW pentru centralele electrice fotovoltaice, 20,99 MW pentru cele de cogenerare, 939,5 MW pentru cele eoliene și 10 MW pentru instalațiile de stocare a energiei electrice. De remarcat, în anii precedenți, au fost racordați efectiv la rețeaua electrică de transport solicitanți cu unități de producție cu o putere instalată de 4,5 MW centrale electrice fotovoltaice, 31,24 MW centrale eoliene, 3,6 MW centrale pe biogaz și 13,4 MW centrale cu termoficare.

Menționăm că deși valoarea totală a puterii avizate pentru racordarea centralelor electrice este semnificativă, gradul de implementare este unul foarte scăzut. Reiterăm faptul că Întreprinderea de Stat „Moldelectrica” în calitate de operator al sistemului de transport oferă accesul la rețea în mod transparent și echidistant prin eliberarea avizelor de racordare, coordonarea proiectelor tehnice de execuție, încheierea contractele de racordare, la solicitare, verificarea conformității față de cerințele de conectare la rețea.

#Moldelectrica –Rețeaua care unește!

Ultima modificare: 04.03.2024