Noutăţi

20 octombrie 2023

Producătorii de energie electrică vor fi testați pentru prestarea serviciilor de sistem, conform cerințelor rețelei continentale ENTSO-E

Unitățile de producere a energiei electrice ale „Termoelectrica” S.A. (Sursa I și Sursa II), CET Nord, Nodul hidroenergetic Costești, Centrala de la Dnestrovsk și Hidrocentrala de la Dubăsari vor fi testate, ulterior, eventual, certificate pentru prestarea serviciilor de sistem, conform cerințelor rețelei continentale ENTSO-E.

În perioada 16-19 octombrie, experți din cadrul Î.S. Moldelectrica și a Proiectului USAID Securitatea Energetică a Republicii Moldova (MESA) au efectuat vizite de studiu la aceste centrale pentru a colecta informații.

Vizitele au avut drept scop colectarea informației tehnice relevante privind reglajul frecvenței și puterii active a unităților de producere, date necesare în vederea elaborării procedurilor de testare ale acestora și, eventual, a certificării unităților de producere respective pentru prestarea serviciilor de sistem.

Experții au efectuat diverse măsurări pentru a:

• Identifica capabilitățile centralelor electrice respective de a furniza anumite categorii de servicii de sistem;

• Evalua posibilitățile de testare a fiecărei unități de producere disponibile și determina echipamentul necesar pentru executarea testelor și arhivarea măsurătorilor la fața locului;

• Elabora procedurile de testare specifice fiecărei unități.

În baza concluziilor obținute în urma acestei activități, Î.S. Moldelectrica va elabora un program de testare detaliat și ulterior, cu suportul oferit în cadrul proiectului MESA, va efectua testări suplimentare, rezultatele cărora vor determina decizia de certificare pentru prestarea categoriilor relevante de servicii de sistem. Acesta este un pas esențial pentru a sprijini operatorul de sistem de transport să implementeze structurile de guvernanță corespunzătoare pentru a asigura crearea unei piețe de energie electrică transparență și competitivă.

Această acțiune este parte a programului de consolidare a securității energetice a Republicii Moldova, sprijinit de USAID prin intermediul proiectului "Securitatea Energetică a Republicii Moldova" (MESA - Moldova Energy Security Activity).

Ultima modificare: 11.07.2024