Noutăţi

9 octombrie 2023

ANUNȚUL PUBLIC privind consultarea documentației privind evaluarea impactului asupra mediului și participarea la dezbaterea publică

Î.S. MOLDELECTRICA, cu sediul în str. V. Alecsandri nr.78, mun. Chișinău, MD-2012, în calitate de inițiator al proiectului “Interconectarea sistemelor electroenergetice al Republicii Moldova și al României”, Componenta B: Stația Back to Back (BtB) Bălți și LEA 400 kV Bălți – Suceava, informează că în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (când este cazul, se va indica în context transfrontier) stabilită în Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, și anume în conformitate cu art. 21 și art. 22 ale Legii,

Detalii în document:

Anexa.Privind evaluarea  impactului asupra mediului și participarea.pdf

Ultima modificare: 04.03.2024