Noutăţi

11 iulie 2023

Î.S. Moldelectrica a obținut certificarea fiind operator independent de sistem

Întreprinderea de stat „Moldelectrica” a fost certificată de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în calitate de operator independent de sistem, conform prevederilor Legii nr.107/2016 cu privire la energia electrică. Hotărârea a fost adoptată de Consiliul de Administrație al ANRE în data 11 iulie 2023.

Certificarea de către ANRE confirmă faptul că Întreprinderea de stat „Moldelectrica” îndeplinește toate cerințele legale și tehnice impuse de Comunitatea Energetică Europeană de a opera independent ca sistem de transport al energiei electrice. Aceasta deschide noi oportunități pentru companie de a-și dezvolta strategii și politici proprii, în conformitate cu nevoile și obiectivele energetice ale țării.

Separarea efectivă deplină și independența operatorului sistemului de transport a energiei electrice de activitățile de furnizare și producere a energiei electrice și a gazelor naturale, va garanta independența decizională și funcțională a OST și nu va permite persoanelor terțe să exercite controlul direct sau indirect asupra sistemului de transport a energiei electrice, sporind siguranța alimentării cu energie electrică, fapt ce reprezintă un element esențial pentru siguranța publică și este, prin urmare, indisolubil legată de funcționarea eficientă a pieței interne a energiei electrice și de integrare a acesteia cu rețelele statelor membre a Comunității Energetice. Buna funcționare a piețelor energiei electrice și, în special, a rețelelor și a altor active asociate alimentării cu energie electrică sunt esențiale pentru siguranța publică, pentru competitivitatea economiei și pentru bunăstarea cetățenilor încât să asigurăm un flux constant și sigur de energie electrică în țară.

Astfel, Î.S. Moldelectrica și-a confirmat independența sa în raport cu întreprinderile electroenergetice care desfășoară activități în domeniul furnizării sau producerii energiei electrice și gazelor naturale, precum și capacități financiare, tehnice, fizice şi umane necesare pentru îndeplinirea funcțiilor și atribuțiilor obligatorii stabilite de legislație pentru operatorul de sistem independent.
 


Ultima modificare: 04.06.2024