Noutăţi

19 mai 2023

Î.S. „Moldelectrica” lansează un instrument de informare util investitorilor în surse de energie regenerabilă

Î.S. „Moldelectrica” anunță lansarea hărții capacităților de injecție în rețeaua națională de transport a energiei electrice. Noul instrument, oferă un cadru informativ asupra capacității de injecție în rețeaua națională de transport, contribuind la eficientizarea planificării noilor proiecte de generare a energiei electrice și eficientizării procesului de racordare la rețeaua de transport a energiei electrice.

Iterația curentă a hărții capacităților de injecție prezintă o imagine a capacității disponibile de injecție la nivelul 110 kV în stațiile și linie de 110 kV gestionate de Î.S. „Moldelectrica”. Prin intermediul acestei hărți, utilizatorii pot obține informații relevante referitoare la estimarea capacității de racordarea direct la rețeaua de transport a energiei electrice.

„Pentru a mări transparența și a facilita conturarea unui mediu predictibil în sfera investițiilor pentru generarea energiei electrice, operatorul național de transport și sistem pune la dispoziția publicului interesat date referitoare la capacitatea rețelei naționale de transport de a racorda unități noi de producție, în  diferite regiuni ale țării”  a menționat Sergiu Aparatu, Director general interimar a Î.S. Moldelectrica.

Este important de menționat că harta prezintă estimări preventive și aproximative ale capacității de injecție în baza unei analize simplificate dat fiind faptul că procesul detaliat de estimare a posibilității de racordare este unul complex și necesită un timp de calcul semnificativ care nu poate fi aplicat în timp redus pentru toate elementele de rețea. Pe măsura îmbunătățirii metodologiei de calcul este de așteptat de a minimiza diferența între valorile estimate și cele efectiv disponibile la etapa solicitării avizului de racordare. În același timp reiterăm deschiderea și disponibilitatea Î.S. „Moldelectrica” de a conlucra cu potențiali investitori întru identificarea soluțiilor optime de racordare, instrumentul pus la dispoziție la moment în formatul unei hărți a capacităților de injecție, este orientat spre eliminarea oricăror intermedieri în procesul de apreciere a fezabilității proiectelor de către investitorii onești.

Î.S. Moldelectrica este angajată să inoveze și să implementeze soluții avansate în domeniul electroenergetic, contribuind la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport al energiei electrice din Republica Moldova și funcționarea sistemului electroenergetic național.

Pentru a accesa harta online pentru Evaluarea capacității de injecție, vă invităm să vizitați site-ul www.moldelectrica.md în compartimentul Managementul rețelei de transport

Dezvoltarea acestei hărți a fost posibilă prin sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) implementată de Asociația pentru Energie a Statelor Unite (USEA) cu ajutorul DMCC Engineering.

Ultima modificare: 11.07.2024