Noutăţi

8 martie 2023

Anunț! Alocarea capacității de interconexiune MD-RO pentru 10-12 martie 2023.

În legătură cu efectuarea lucrărilor de reparație planificate a LEA-400 kV Vulcănești-Isaccea, începând cu 10.03.2023 (ora 8:00 timp local) până la 12.03.2023 (ora 17:00 timp local), posibilitatea de alocare a capacității de interconexiune MD-RO va fi limitată (NTC=0). Astfel, importul/exportul MD-RO nu va fi posibil în intervalul indicat.

Atragem atenția Dvs în scopul planificării și stabilirii tranzacțiilor corecte cu partenerii externi (cu respectarea condițiilor de alocare) cât și acoperirii a necesarului de energie electrică din alte surse.

Ultima modificare: 18.04.2024