Noutăţi

21 octombrie 2022

Anunț important!

Întreprinderea de Stat "Moldelectrica" atenționează toate părțile interesate despre existența stării de alertă pe piața energiei electrice a Republicii Moldova și în acest context informează opinia publică despre următoarele:
La data de 21 octombrie 2022 furnizorul S.A. "Energocom" a comunicat despre existența unui deficit de energie electrică, care nu este acoperit prin contracte comerciale de furnizare a energiei electrice. În contextul stării de alertă deficitul de energie electrică poate persista, fapt ce poate necesita aplicarea unor măsuri preventive sau de minimizare a impactului.

Deficitul prognozat pentru data de 21 octombrie 2022 constituie circa 80MW în orele de vârf.

Pentru zilele de 22 și 23 octombrie nu sunt prognozate ore cu deficit de livrare a energiei electrice.

La moment, Întreprinderea de Stat Moldelectrica în calitate de operator al sistemului de transport (OST) a energiei electrice, întru echilibrarea sistemului electroenergetic și compensarea deficitului de energie în orele de vârf, utilizează contracte de ajutor de avarie din sistemele electroenergetice ale țărilor vecine. Energia livrată în baza contractelor de ajutor de avarie este livrată în dependență de disponibilitatea acesteia în sistemele electroenergetice din țările vecine și este furnizată la preț de achiziție semnificativ mai mare, care la rândul său permite asigurarea echilibrului sistemului electroenergetic național fără a fi necesar de a recurge la limitarea consumului de energie electrică

Reiterăm îndemnul autorităților publice centrale către consumatorii de energie electrică, de a depune efort în a economisi energia electrică în orele de vârf, minimizând astfel riscul dezechilibrării sistemului electroenergetic, caz în care , în scopul echilibrării sistemului electroenergetic, OST va fi în poziția de a recurge la limitarea consumului de energie electrică prin aplicarea deconectării instalațiilor de utilizare a consumatorilor de energie electrică, prin intermediul operatorilor sistemelor de distribuție a energiei electrice.

Ulterior eventualei identificării a necesității deconectării  instalațiilor de utilizare a  consumatorilor de energie electrica, Întreprinderea de Stat "Moldelectrica" va informa imediat operatorii sistemelor de distribuție a energiei electrice despre necesitatea demarării procesului de limitare a consumului de energie electrică prin aplicarea programelor de deconectare în evantai.

Măsurile enumerate privind deconectarea consumatorilor de la rețeaua electrică sunt necesare pentru menținerea stabilității funcționării sistemului electroenergetic întru evitarea colapsului acestuia și ca urmare evitarea pierderilor economice semnificative sau a pierderilor de vieți omenești.

Ultima modificare: 04.06.2024