Noutăţi

7 septembrie 2022

Întreprinderea de stat Moldelectrica a depus solicitarea de certificare a Operatorului Sistemului de Transport în conformitate cu modelul Operatorului de Sistem Independent

În conformitate cu prevederile Legii nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică  și legislației europene în vigoare Î.S. „Moldelectrica” a depus în data de 07.09.2022 solicitarea de certificare a Operatorului Sistemului de Transport în conformitate cu modelul Operatorului de Sistem Independent.

În acest context solicitarea de certificare vine în confirmarea că toate condițiile de independență a Operatorului Sistemului de Transport au fost îndeplinite.

Separarea efectivă deplină și independența operatorului sistemului de transport a energiei electrice de activitățile de furnizare și producere a energiei electrice și a gazelor naturale, va garanta independența decizională și funcțională a OST și nu va permite persoanelor terțe să exercite controlul direct sau indirect a sistemului de transport a energiei electrice, sporind siguranța alimentării cu energie electrică, fapt ce reprezintă un element esențial pentru siguranța publică și este, prin urmare, indisolubil legată de funcționarea eficientă a pieței interne a energiei electrice și de integrare a acesteia cu rețelele statelor membre a Comunității Energetice. Buna funcționare a piețelor energiei electrice și, în special, a rețelelor și a altor active asociate alimentării cu energie electrică sunt esențiale pentru siguranța publică, pentru competitivitatea economiei și pentru bunăstarea cetățenilor.

Actualmente urmează Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică să demareze procesul de certificare conform legislației în vigoare.

Ultima modificare: 11.07.2024