Noutăţi

16 iunie 2022

Lucrările de construcție a liniei electrice aeriene 400 kV și a stației Back-to-Back sunt declarate de utilitate publică și interes national

La data de 24 mai 2022, a intrat în vigoare Legea privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrică aeriene (LEA) 400 kV de transport a energiei electrice Vulcănești–Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești, prin publicare în Monitorul Oficial. LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău va avea circa 158 km, traversând 35 de localități.

Potrivit Legii nr. 120/2022, Guvernul va întreprinde și va asigura, prin intermediul Unității consolidate pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii, realizarea măsurilor necesare pentru exproprierea terenurilor care vor fi utilizate pentru lucrările de construcție a LEA 400 kV Vulcănești-Chișinău și a stației Back-to-Back Vulcănești.

Totodată, Legea reglementează o procedură specială de expropriere a terenurilor necesare pentru construcția LEA și a stației Back-to-Back, cât și mecanismul de despăgubire a proprietarilor de terenuri sau care utilizează terenurile afectate de lucrări.

De asemenea, Legea descrie mecanismul de soluționare a reclamațiilor depuse de persoanele afectate și de monitorizare a impactului de mediu și social a lucrărilor de construcție.
Proiectul de lege a fost promovat de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. La 12 mai 2022, Parlamentul Republici Moldova a adoptat proiectul de lege, ulterior fiind promulgat prin Decretul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu.

Menționăm că lucrările de construcție a LEA 400 kV și a stației Back-to-Back sunt prevăzute de Strategia Energetică a Republicii Moldova până în anul 2030, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 102/2013.

Proiectul de construcție a LEA 400 kV este finanțat de Asociația Internațională pentru Dezvoltare, iar construcția Stației Back-to-Back Vulcănești este finanțată din sursele Băncii Europeane pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, Băncii Europene de Investiții, și Platformei de Investiții pentru Vecinătate a Comisiei Europene (NIP). Finalizarea Proiectului este planificată pentru anul 2024.

Ultima modificare: 11.07.2024