Noutăţi

4 februarie 2022

Sincronizarea sistemelor energetice a Republicii Moldova și Ucrainei cu sistemul energetic ENTSO-E este posibilă în următorii ani, după îndeplinirea unor măsuri tehnice. Concluziile studiilor adiționale efectuate de Consorțiul ENTSO-E.

Sincronizarea sistemelor energetice a Republicii Moldova și Ucrainei cu sistemul energetic ENTSO-E este unul din obiectivele Î.S. Moldelectrica implementat în comun cu operatorul sistemului de transport (OST) a energiei electrice din Ucraina – NEK Ukrenergo. Astfel, în urma semnării "Acordului privind condițiile viitoarei interconexiuni a sistemelor energetice a Ucrainei / Moldovei la sistemul energetic a Europei Continentale" care a intrat în vigoare în data de 06 iulie 2017 și deciziei privind necesitatea efectuării unor studii adiționale, în anul 2019 a fost semnat Contractul de servicii pentru efectuarea studiilor de către Consorțiul format din Operatori de Transport și de Sistem membri ENTSO-E.

Scopul principal al studiului este de a analiza posibilitatea sincronizării sistemelor energetice a Republicii Moldova și Ucrainei cu sistemul energetic ENTSO-E Europa Continentală, precum și de a identifica eventualele obstacole tehnice în calea sincronizării și măsurile necesare pentru eliminarea acestora. Studiile au fost precedate de lucrări semnificative efectuate de Î.S. Moldelectrica în perioada 2019-2020. În special, au fost efectuate teste la centralele electrice din Republica Moldova. Rezultatele testelor, cât și alte date solicitate, au fost transmise Consorțiului pentru a crea un model matematic al sistemelor energetice în scopul efectuării studiilor relevante.
În special, din punct de vedere al stabilității statice, interconectarea sincronă a sistemelor de energetice a Republicii Moldova și Ucrainei cu sistemul energetic ENTSO-E Europa Continentală este posibilă fără a fi necesare întăriri ale rețelei sau dezvoltări suplimentare ale infrastructurii existente.

Rezultatele studiilor de stabilitate dinamică au evidențiat probleme in amortizarea oscilațiilor interzonale de joasa frecventa. În acest sens, Consorțiul a identificat o combinație de măsuri necesar a fi implementate în sistemul energetic al Ucrainei, și anume:

  • reparametrizarea stabilizatoarelor de tensiune PSS existente, instalate la generatoarele termoelectrice și hidroelectrice(CTE, CHE și CHAE);
  • reparametrizarea sistemelor de excitație existente la generatoarele Centralelor Nucleare;
  • instalarea dispozitivelor de compensare în sistemul energetic din Ucraina.

Astfel de măsuri sunt fezabile și pot fi implementate în viitorul apropiat.

Următorul pas în cadrul integrării Ucrainei și Moldovei la sistemul ENTSO-E, constă în efectuarea testelor de sistem ale blocului de control Ucraina/Moldova în mod izolat, adică independent de sistemele energetice ale Rusiei, Belarus și ENTSO- E. Este de așteptat ca acest mod de funcționare a sistemului energetic al Ucrainei și Republicii Moldova să dureze câteva zile în iarna 2022, respectiv în vara aceluiași an. În prezent, programul de efectuare a testelor de sistem ale blocului de control Ucraina/Moldova în regim izolat a fost elaborat și aprobat de ENTSO-E. Actualmente sincronizarea cu drepturi depline este programată pentru anul 2023.

Rezumatul studiilor privind interconectarea sincronă a sistemelor energetice din Republica Moldova și Ucraina cu sistemul energetic al Europei Continentale ENTSO-E poate fi accesat folosind următorul link .

Ultima modificare: 04.03.2024