Noutăţi

26 octombrie 2020

Moldelectrica: 20 de ani de dezvoltare activă al sistemului energetic al Republicii Moldova

Astăzi, 26 octombrie Întreprinderea de stat „Moldelectrica” sărbătoreşte 20 de ani de activitate. În calitate de Operator al Sistemului de Transport, întreprinderea răspunde  de transportul energiei electrice prin reţelele electrice de tensiune înaltă şi gestionarea rapidă centralizată la nivelul serviciului central de dispecer.

Bazele ÎS „Moldelectrica” au fost puse cu mulţi ani înainte de la fondare, și constituie de fapt o continuitatea a lucrului imens al energeticienilor moldoveni.   De-a lungul anilor au avut loc procese de reorganizare şi restructurare a întreprinderii, dar constant rămâne devotamentul, profesionalismul şi perseverență angajaţilor care contribuie în fiecare zi la progresul sistemului energetic.

În prezent (conform situaţiei la 1 octombrie 2020) numărul scriptic de lucrători constituie 1336 persoane. La întreţinerea întreprinderii se află 183 de staţii electrice şi 4724,97 km de linii electrice aeriene cu tensiunea de 35 kV - 400 kV.

“În această zi remarcabilă, adresez cordiale felicitări tuturor care au contribuit la afirmarea întreprinderii. Realizările deosebite pe parcursul a celor 20 ani de activitate se datorează efortului depus din partea întregii echipe Moldelectrica, colaborării fructoase cu parteneri internaţionali, şi în mod special susţinerii din partea instituţiilor de stat, precum Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică” a declarat Ghennadi Dimov, director general ÎS „Moldelectrica”.

Aportul considerabil în modernizarea şi dezvoltarea durabilă al întregului sistem energetic al Republicii Moldova se reflectă prin implementarea unei serii de proiecte finanţate cu suportul instituţiilor internaţionale:  
    • Reabilitarea reţelei de transport a ÎS „Moldelectrica”;
    • Elaborarea Studiului de fezabilitate pentru interconexiunea reţelelor electrice MD-RO;
    • Interconectarea sistemelor electroenergetice Moldova-România (ce presupune construcţia LEA 400kV Vulcăneşti - Chişinău; construcţia staţiei Back-to-Back Vulcăneşti);
    • Interconectarea sincronă a sistemelor electroenergetice MD-UA cu ENTSO-E.

Timp de 20 de ani întreprinderea a parcurs un drum lung pe scara dezvoltării sale şi a jucat un rol de pionierat la asigurarea funcționării fiabile a Energeticii în Republica Moldova.

«Vreau să felicit personalul Întreprinderii de Stat„Moldelectrica” cu ocazia acestui jubileu, de 20 de ani de activitate. Le doresc tuturor celor care muncesc aici să nu aibă niciodată incidente și să realizeze toate proiectele propuse. La mulți ani!»

Ghennadi Dimov, director general „Moldelectrica”

 

Ultima modificare: 18.04.2024