Noutăţi

9 septembrie 2020

În cadrul proiectului “Reabilitarea reţelelor electrice de transport a Î.S. „Moldelectrica”, au avut loc lucrări de renovare a echipamentului la staţiile electrice 110-330 kV. În total au fost montate şi puse în funcţie 85 de întrerupătoare cu SF6.

În cadrul proiectului “Reabilitarea reţelelor electrice de transport a Î.S. „Moldelectrica”, au avut loc lucrări de renovare a echipamentului la staţiile electrice 110-330 kV. În total au fost montate şi puse în funcţie 85 de întrerupătoare cu SF6.

Astfel, in luna august, la SE Ialoveni 110/35/10 kV au fost înlocuite întrerupătorul cu ulei 110 kV şi separatorul automat pe întrerupătoare noi 110kV cu SF6. Montarea şi introducerea în exploatare al noului utilaj permite creșterea gradului de fiabilitate în funcționarea instalațiilor electrice, şi totodată permite minimizarea volumului lucrărilor de mentenanţă.

Investiţia dată a fost realizată în cooperare între Serviciul Staţii Î.S.  „Moldelectrica” cu personalul  SS Filiala Centru şi grupul de instalare și punere în funcțiune a companiei Chornomorenergospetsmontazh LLC.

Proiectul investiţional „Reabilitarea reţelelor electrice de transport ale Î.S. „Moldelectrica” este finanţat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Europeană de Investiții şi Facilitatea de Investiții pentru Vecinătate şi are drept scop modernizarea şi retehnologizarea ale reţelelor electrice de transport a Î.S. „Moldelectrica”.

Ultima modificare: 18.04.2024