Noutăţi

21 august 2020

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a întreprins o vizită de lucru la Î.S. „Moldelectrica”.

Ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a întreprins o vizită de lucru la Î.S. „Moldelectrica”, pentru a se familiariza cu activitatea economico-financiară a acesteia și cu planul de acțiuni stabilit pentru a doua jumătate a anului 2020.

În cadru discuției directorul general al întreprinderii, Dimov Ghenadie, l-a informat pe ministrul Railean despre proiectele de asistență externă implementate de Î.S. „Moldelectrica” și despre valorificarea surselor financiare planificate de întreprindere pentru realizarea investițiilor în perioada 2019 – 2020.

Dimov Ghenadie a menționat că în prima jumătate a anului curent, Î.S. „Moldelectrica” a transportat energie electrică în volum de 1983,3 mln kWh sau cu 4,6% mai puțin față de aceeași perioadă a anului 2019. Diminuarea volumului de energie electrică transportată se explică prin scăderea consumului de energie în legătură cu criza provocată de pandemia COVID-19.

Un alt subiect abordat a vizat interconectarea rețelelor electrice dintre Republica Moldova şi România, mai exact construcția stației Back-to-Back Vulcănești și LEA 400 kV Vulcănești – Chişinău. Menționăm că, la data de 23 iunie curent a fost lansată licitația pentru construcția LEA 400 kV Vulcănești – Chişinău și în luna octombrie 2020 urmează a fi deschise ofertele.

„Dezvoltarea sectorului energetic și diversificarea surselor de furnizare a energiei electrice este una din prioritățile Guvernului. Prin interconectarea asincronă a rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România vom avea acces la piața regională, fapt ce va conduce la stabilirea în mod competitiv a prețurilor pentru cetățenii noștri”, a menționat ministrul Railean.

Proiectului de interconectare a sistemului electroenergetic al Republicii Moldova cu cel al României este realizat prin intermediul Î.S. „Moldelectrica” și Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Proiectelor în domeniul Energeticii și este preconizat a fi finalizat în anul 2024.

Valoarea totală a proiectului este de 261 mln de euro, o parte din resursele financiare necesare pentru implementarea Proiectului fiind acoperite din resursele BERD și BEI în valoare de 80 mln. euro fiecare, o parte de către Uniunea Europeană sub formă de grant în valoare de 39,94 mln de euro, prin intermediul BERD și o parte în calitate de împrumut de către Banca Mondială prin intermediul Agenției Internaționale de Dezvoltare în valoare totală de 61 mln. de euro.

Ultima modificare: 18.04.2024