Noutăţi

28 iulie 2020

Recent, a fost publicată o broșură în limba rusă intitulată „Începutul electrificării în Moldova”. Autorul acesteia, Ludmila Cuclaros, relatează despre apariţia primei centrale electrice în Moldova și personalitățile care au stat la temelia acestui proces.

Общий вид Дубоссарской ГЭС 1 мая 1955  года
Primul edificiu electrificat în a.1892 în or. Chisinau.

Începutul electrificării în Moldova.

Energetica este și mereu va fi. Indiferent de inovaţiile şi progresele ce vor urma, energetica nu va înceta să fie unul din elemente cheie ale vieții noastre cotidiene și al sistemului financiar global.

Recent, a fost publicată o broșură în limba rusă intitulată „Începutul electrificării în Moldova”. Autorul, Ludmila Cuclaros, relatează despre apariţia primei centrale electrice în Moldova menţionând numele celor care au stat la temelia acestui proces.

Autorul oferă fapte istorice veridice, descrise într-un limbaj simplu dar ,în acelaşi timp, curios.

Totodată, merită atenție și prima carte a dnei L. Cuclaros „Etapele dezvoltării sistemului energetic în  Moldova”, care ne oferă posibilitatea cunoașterii trecutului pentru a înțelege mai bine prezentul și a construi o punte spre viitor.

Doritorii de a lua cunoştinţă cu publicațiile date se pot adresa la biblioteca întreprinderii.

Ultima modificare: 04.03.2024