Calificarea Furnizorilor

La etapa calificării sau algerii prealabile a Furnizorului, pentru efectuarea achiziiţiilor în baza unor licitaţii cu un număr de participanţi limitat, se întreprind următorii paşi:

1) Pe site-ul oficial al întreprinderii se amplasează următoarea informaţie:

  • procedura de desfăşurare a licitaţiilor;
  • numerele şi denumirile complete ale licitaţiilor anunţate;
  • lista documentelor necesare pentru participanţii la tender.

2) Organizaţiile care doresc să participe la licitaţii, prezintă un singur pachet de documente în plic sigilat la care se anexează aparte formularul completat al Cererii de participare la licitaţie (Anexa 1), în care se indică intenţia de participare la licitaţie cu indicarea exactă a numerelor tenderelor şi denumirile lor complete.

3) Pachetul de documente prezentat în plic sigilat cu scrisoarea separată de însoţire se depune pînă la data limită indicată în anunţ la adresa: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vasile Alecsandri 78.

4) La şedinţa comisiei de achiziţii centrale se deschid plicurile sigilate şi membrii comisiei examinează documentele prezentate. În caz de necesitate se numeşte comisia tehnică care verifică corespunderea informaţiei prezentate de fiecare ofertant cerinţelor Î.S. „Moldelectrica”.

5) Se determină calificaţii pentru fiecare tender declarat şi sunt înştiintizaţi în scris toţi operatorii economici, participanţi la licitaţie, despre decizia comisiei de achiziţii centrale.

6) Operatorii economici, ofertele cărora au fost refuzate, sunt înştiinţizaţi în scris despre refuzul primit la fiecare tender la care au prezentat pachetul de documente.

+ Documentele necesare pentru participarea la licitaţii

Procedura de petrecere a achiziţiilor                              Data limită – 20.12.2019

Anexa 1 - Cererea de participare la licitaţie

Anexa 2 - Informaţia generală

 

Ultima modificare: 06.12.2019