Mecanismul de echilibrare

Mecanismul tranzitoriu de echilibrare este lansat în conformitate cu Hotărârea ANRE nr.256 din 21.06.2021 cu privire la punerea în aplicare a măsurilor provizorii necesare pentru organizarea şi funcționarea pieței energiei electrice.

Fiecare participant la piața de energie electrică în calitate de parte responsabilă de echilibrare își va asuma responsabilitatea financiară față de operatorul sistemului de transport al energiei electrice pentru dezechilibrele rezultate ca abateri de la graficele coordonate și transmise în prealabil operatorului sistemului de transport pentru întreaga sa producție, achiziție, import, consum, vânzare sau export de energie electrică.

Pentru a participa la piața angro a energiei electrice, participanții la piața de energie electrică sunt obligați să semneze cu Î.S. Moldelectrica contractul cadru de echilibrare, aprobat de Hotărârea ANRE nr.258 din 22.06.2021.

Modele de contracte şi formulare cadru

Nr. Denumirea documentului Data publicării  
1 Contract de echilibrare 29.06.2021 doc
2 Cerere pentru înregistrarea în calitate de Partea Responsabilă pentru Echilibrare pe Piaţa de Energie Electrică din Republica Moldova 29.06.2021 doc

 

Ultima modificare: 09.08.2021