Înregistrare PPE

În conformitate cu Hotărârea ANRE nr. 283 din 07.08.2020 Cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice, operatorul sistemului de transport (OST) are posibilitate de vânzare-cumpărare a energiei electrice preconizate pentru echilibrarea capacităților necesare cerute și ofertate de energie electrică de la/către participanții la piața de energie electrică, care exploatează unități de producere și/sau locuri de consum dispecerizabile (UP/CD).

Activitatea de vânzare-cumpărare a energiei electrice de echilibrare se efectuează în conformitate cu Contractul cadru de participare la piața energiei electrice de echilibrare.

Pentru înregistrare, participantul la piața angro trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

După finalizarea procedurii de înregistrare Participantul la PEE va primi:

 

Registrul participanților la piața energiei electrice de echilibrare

Nr. Denumirea documentului Data publicării  
1 Registrul participanților la PEE ---

Modele de contracte şi formulare cadru

Nr. Denumirea documentului Data publicării  
1 Contractul cadru de participare la piața energiei electrice de echilibrare 14.09.2021
2 Procedura “Cerințele de înregistrare ca participant la piața de echilibrare a energiei” 14.09.2021
3 ANEXA nr. 1 – “Cerere pentru înregistrarea în calitate de Participant la PEE 14.09.2021
4 ANEXA nr. 2 – “Lista capacităților și a caracteristicilor tehnice” 14.09.2021
5 ANEXA nr. 3 – “Cerere de actualizare a datelor de referință ale ale unui Participant la PEE” 14.09.2021
6 ANEXA nr. 4 – “Informația aferentă punctelor de racordare, de măsurare pentru UP/CD deținute de Participant la PEE” 14.09.2021

 

Ultima modificare: 14.01.2022