Surse de energie

În Republica Moldova, principala sursă de energie electrică sunt centralele termice care funcționează pe bază de gaz, cărbune și păcură, cu o putere instalată totală de 2881,4 MW, din care:

 • puterea disponibilă а grupurilor electrice care au posibilitatea de a funcţiona pe bază de gaz – 1881,4 MW;
 • puterea disponibilă а grupurilor electrice care au posibilitatea de a funcţiona pe bază de cărbune – 800 MW;
 • puterea disponibilă а grupurilor electrice care au posibilitatea de a funcţiona pe bază de păcură – 1844 MW.


Restul energiei electrice este generat din contul resurselor hidraulice și surselor regenerabile de energie.

 • puterea instalată a centralelor hidroelectrice – 64 MW;
 • puterea instalată a centralelor electrice care utilizează surse regenerabile de energie:
  • Centrale electrice fotovoltaice – 84,27 MW;
  • Centrale electrice eoliene – 130,6 MW;
  • Centrale electrice pe biogaz – 7,04 MW.

   

  Denumirea Puterea instalată, MW Puterea disponibilă, MW
  CET-1 Chişinău 66 56
  CET-2 Chişinău 258 258
  CET Bălţi 37,4 37,4
  CHE Costeşti 16 16
  CERS Moldovenească 2520 1720
  CHE Dubăsari 48 48
  Fabrici de zahăr 48 -
  *Surse regenerabile 221,87 -
  Centrale electrice eoliene 130,6 -
  Centrale electrice fotovoltaice 84,27 -
  Centrale electrice pe biogaz 7 -

  *Conform datelor disponibile OST, nu include contorizarea netă

Ultima modificare: 15.02.2024