Înregistrare PRE

În conformitate cu Hotărârea ANRE nr. 283 din 07.08.2020 Cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice, fiecare participant la piața de energie electrică, în calitate de parte responsabilă de echilibrare, își va asuma responsabilitatea financiară față de operatorul sistemului de transport (OST) al energiei electrice pentru dezechilibrele rezultate ca abateri de la graficele coordonate și transmise în prealabil către OST pentru întreaga sa producție, achiziție, import, consum, vânzare sau export de energie electrică.

Pentru înregistrare Partea Responsabilă de Echilibrare (PRE) trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

 • să dispună minim de una din licențele de furnizare, de distribuție, de transport, sau să dispună de o centrală electrică;
 • să dispună de cod EIC tip “X”, eliberat pentru persoana care solicită înregistrarea ca PRE;
 • să depună garanții financiare în conformitate cu “Procedura de constituire, actualizare și utilizare a Garanţiilor Financiare”;
 • să accepte Contractul cadru de echilibrare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.258 din 21.06.2021;
 • să completeze cererea tip pentru solicitarea înregistrării ca PRE (Anexa nr. 1 la Procedura Cerințe PRE);
 • să anexeze documentele de referință:
  • copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
  • copia certificatului TVA (în cazul statutului plătitor de TVA);
  • copia licenței ANRE sau dovada privind disponibilitatea de o centrală electrică;
  • să completeze datele de contact PRE (Anexa nr. 2 la Procedura Cerințe PRE);
  • să completeze lista capacităților și a caracteristicilor tehnice tuturor producătorilor și/sau consumatorilor (Anexa nr. 3 la Procedura Cerințe PRE);
  • prognoza anuală de energie electrică pentru producătorii și/sau consumatorii (Anexa nr. 4 la Procedura Cerințe PRE);
  • să completeze cererea pentru determinarea cuantumului Garanției Financiare (Anexa nr. 1 la Procedura GF);
 • în cazul transferului responsabilității privind echilibrarea – să completeze  cererea tip pentru transferul responsabilității echilibrării (Anexa nr. 5 la Procedura Cerințe PRE). În acest caz, completarea cererii pentru determinarea cuantumului GF nu este obligatorie.
   

După finalizarea procedurii de înregistrare Partea Responsabilă de Echilibrare va primi:

 • Contract de echilibrare, semnat din partea Î.S. “Moldelectrica”;
 • acces complet la Piața angro de energie electrică din Republica Moldova inclusiv datele necesare pentru logare la sistemul informațional “Piața contractelor bilaterale”.

 

Registrul pentru evidența PRE

Nr. Denumirea documentului Data publicării  
1 Registrul pentru evidența PRE 05.12.2022

 

Modele de contracte şi formulare cadru

Nr. Denumirea documentului Data publicării  
1 Contract cadru de echilibrare 23.01.2023
2 Procedura “Cerințele privind înregistrarea în calitate de parte responsabilă de echilibrare” 14.09.2021
3 ANEXA nr. 1 – “Cerere pentru înregistrarea în calitate de PRE 14.09.2021
4 ANEXA nr. 2 – “Datele de contact PRE” 14.09.2021
5 ANEXA nr. 3 – “Lista capacităților și a caracteristicilor tehnice” 14.09.2021
6 ANEXA nr. 4 – “Prognoza anuală de producție pentru deținătorii de unități de producere și/sau de consum dispecerizabile” 14.09.2021
7 ANEXA nr. 5 – “Transferul Responsabilității Echilibrării” 14.09.2021
8 ANEXA nr. 5a – “Anularea Transferului Responsabilității Echilibrării” 03.08.2022
9 ANEXA nr. 6 – “Cerere pentru retragerea ca PRE înregistrată pe piața de energie electrică din Republica Moldova” 14.09.2021
10 ANEXA nr. 7 – “Cerere de actualizare a datelor de referință ale PRE” 14.09.2021
11 DECLARAȚIE privind corespunderea contractului de echilibrare formularului contractului-cadru avizat prin Hotărârea ANRE nr. 258 din 22.06.2021 29.12.2021
12 “Procedura de constituire, actualizare și utilizare a Garanţiilor Financiare” 22.09.2022
13 ANEXA nr. 1 la Procedura GF – “Cerere pentru determinarea cuantumului Garanției Financiare” 22.09.2022

 

Ultima modificare: 02.02.2023