Înregistrare PRE

În conformitate cu Hotărârea ANRE nr. 283 din 07.08.2020 Cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice, fiecare participant la piața de energie electrică, în calitate de parte responsabilă de echilibrare (PRE), își va asuma responsabilitatea financiară față de operatorul sistemului de transport al energiei electrice (OST) pentru dezechilibrele cauzate de abateri de la graficele coordonate și transmise în prealabil către OST pentru întreaga sa producție, achiziție, import, consum, vânzare sau export de energie electrică.

Pentru înregistrare în calitate de PRE, solicitantul trebuie:

 • să dispună minim de una din licențele de furnizare / distribuție / transport, sau să dispună de o centrală electrică;
 • să dispună de cod EIC tip “X”;
 • să depună garanții financiare în conformitate cu “Procedura de constituire, actualizare și utilizare a Garanţiilor Financiare”;
 • să accepte Contractul cadru de echilibrare, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.258 din 21.06.2021;
 • să completeze cererea tip pentru solicitarea înregistrării ca PRE (Anexa nr. 1 la Procedura “Cerințele privind înregistrarea în calitate de PRE”);
 • să anexeze documentele de referință:
  • copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
  • copia certificatului TVA (în cazul statutului plătitor de TVA);
  • copia licenței ANRE sau dovada privind disponibilitatea de o centrală electrică;
  • datele de contact ale PRE (Anexa nr. 2 la Procedura “Cerințele privind înregistrarea în calitate de PRE”);
  • lista completată a capacităților și caracteristicilor tehnice a unităților generatoare și/sau locurilor de consum (Anexa nr. 3 la Procedura “Cerințele privind înregistrarea în calitate de PRE”);
  • prognoza anuală de energie electrică pentru producătorii și/sau consumatori (Anexa nr. 4 la Procedura “Cerințele privind înregistrarea în calitate de PRE”);
  • cererea pentru determinarea cuantumului Garanției Financiare (Anexa nr. 1 la “Procedura de constituire, actualizareși utilizare a Garanțiilor Financiare”);
 • în cazul transferului responsabilității privind echilibrarea – să completeze cererea tip pentru transferul responsabilității echilibrării (Anexa nr. 5 la Procedura “Cerințele privind înregistrarea în calitate de PRE”). În acest caz, completarea cererii pentru determinarea cuantumului GF nu este obligatorie.
   

După finalizarea procedurii de înregistrare PRE obține:

 • Contract de echilibrare, semnat de către Î.S. “Moldelectrica”;
 • accesul complet la piața angro, inclusiv datele necesare pentru logare la sistemul informațional “Piața angro a energiei electrice”.

 

Registrul pentru evidența PRE

Nr. Denumirea documentului Data publicării  
1 Registrul pentru evidența PRE 12.07.2024

 

Modele de contracte şi formulare cadru

Nr. Denumirea documentului Data publicării  
1 Contract cadru de echilibrare 26.04.2024
2 Procedura “Cerințele privind înregistrarea în calitate de parte responsabilă de echilibrare” 14.09.2021
3 ANEXA nr. 1 – “Cerere pentru înregistrarea în calitate de PRE 14.09.2021
4 ANEXA nr. 2 – “Datele de contact PRE” 14.09.2021
5 ANEXA nr. 3 – “Lista capacităților și a caracteristicilor tehnice” 14.09.2021
6 ANEXA nr. 4 – “Prognoza anuală de producție pentru deținătorii de unități de producere și/sau de consum dispecerizabile” 14.09.2021
7 ANEXA nr. 5 – “Transferul Responsabilității Echilibrării” 14.09.2021
8 ANEXA nr. 5a – “Anularea Transferului Responsabilității Echilibrării” 03.08.2022
9 ANEXA nr. 6 – “Cerere pentru retragerea ca PRE înregistrată pe piața de energie electrică din Republica Moldova” 14.09.2021
10 ANEXA nr. 7 – “Cerere de actualizare a datelor de referință ale PRE” 14.09.2021
11 DECLARAȚIE privind corespunderea contractului de echilibrare formularului contractului-cadru avizat prin Hotărârea ANRE nr. 258 din 22.06.2021 29.12.2021
12 “Procedura de constituire, actualizare și utilizare a Garanţiilor Financiare” 22.09.2022
13 ANEXA nr. 1 la Procedura GF – “Cerere pentru determinarea cuantumului Garanției Financiare” 22.09.2022
14 Scrisoare-model către Moldelectrica 25.05.2023

 

Ultima modificare: 12.07.2024