Sistem informațional “Piața angro a energiei electrice”

După finalizarea procedurii de înregistrare, Partea Responsabilă de Echilibrare va primi:

 • Contract de echilibrare, semnat de către Î.S. “Moldelectrica”;
 • acces deplin la Piața angro de energie electrică din Republica Moldova, inclusiv datele necesare pentru logare la sistemul informațional “Piața angro a energiei electrice”.

Sistemul informațional “Piața angro a energiei electrice” este compus din trei module:

 • Contracte bilaterale [CB];
 • Responsabilitatea Echilibrării [PRE];
 • Prestarea serviciilor de echilibrare [PEE].

 

Modulul “Contracte bilaterale [CB]”

Modulul “Contracte bilaterale [CB]”, asigură accesul fiecărui participant al pieței angro la următoarele opţiuni:

 • înregistrarea contractelor bilaterale;
 •  transmiterea notificărilor privind cantitățile de energie electrică ce urmează a fi vândute/cumpărate prin contracte în ziua de livrare.

În baza notificărilor validate, Sistemul informațional “Piața angro a energiei electrice” calculează poziția netă a fiecărui participant la piața energiei electrice pentru fiecare interval de tranzacționare al zilei de livrare.

 

Instrucţiuni de lucru cu modulul “Contracte bilaterale [CB]”

Nr. Denumirea Data publicării  
1 Ghidul utilizatorului – modulul “Contracte bilaterale [CB]” (v.1.1.) 27.07.2022

 

Modulul “Responsabilitatea Echilibrării [PRE]”

Modulul “Responsabilitatea Echilibrării [PRE]”, fiecare Parte Responsabilă de Echilibrare asigură accesul fiecărei Părți Responsabile de Echilibrare la următoarele opțiuni:

 • la nivel PRE – transmiterea notificărilor fizice pentru fiecare interval de dispecerizare al zilei de livrare;
 • la nivelul grupului de echilibrare – responsabilului grupului de echilibrare, în calitate de PRE, transmiterea notificărilor fizice agregate pentru toți membrii grupului de echilibrare;
 • PRE care exploatează unităţi de producere şi/sau locuri de consum dispecerizabile, transmiterea declarațiilor de disponibilitate corespunzătoare a fiecărei unităţi de producere şi/sau loc de consum dispecerizabil.

În cazul transferului responsabilității de echilibrare, notificările fizice se transmit exclusiv responsabilului grupului de echilibrare. În acest caz, transmiterea notificărilor fizice, al PRE care a transmis responsabilitatea de echilibrare, este blocată la nivel de sistem.
În baza notificărilor fizice validate, declarațiilor de disponibilitate şi datelor procesate ale echipamentului de măsurare, Partea Responsabilă de Echilibrare recepționează Nota de informare lunară, care conține informația privind dezechilibrele tuturor PRE / grupurilor de echilibrare la nivel agregat şi Nota de decontare lunară, aferent PRE / grupului de echilibrare personal. În cazul transferului responsabilității de echilibrare, Nota de decontare lunară o recepționează responsabilul grupului de echilibrare.

 

Instrucțiuni de lucru cu modulul “Responsabilitatea Echilibrării [PRE]”

Nr. Denumirea Data publicării  
1 Ghidul utilizatorului – modulul “Responsabilitatea Echilibrării [PRE]” (v.1.0.) 17.01.2022

 

Modulul “Prestarea serviciilor de echilibrare [PEE]”

Pentru accesul deplin la modulul “Prestarea serviciilor de echilibrare [PEE]” participantul pieței angro este obligat să treacă procedura de înregistrare în calitate de participant la piața energiei electrice de echilibrare, rezultatul căreia fiind includerea în Registrul participanților la PEE. Mai multe detalii despre procedura de înregistrare a PEE pot fi accesate în compartimentul Înregistrarea participanților PEE.

Modulul “Prestarea serviciilor de echilibrare [PEE]”, permite participantului la PEE următoarele acțiuni:

 • transmiterea ofertelor zilnice aferent energiei electrice de echilibrare corespunzătoare declarațiilor de disponibile ale unităților de producere pentru fiecare interval de dispecerizare;
 • transmiterea ofertelor fixe pentru fiecare unitate de producere (cu excepția unităților de producere pentru care puterea disponibilă este determinată de imposibilitatea de a controla în mod activ disponibilitatea sursei primare de energie).

În baza ofertelor zilnice și ale ofertelor fixe, selectate de către OST, participantul la PEE recepționează Nota de informare lunară a PEE, Notă de decontare lunară a PEE, și Nota de decontare lunară a penalităților pentru livrarea parțială a energiei de echilibrare.

 

Instrucțiuni de lucru cu modulul “ Prestarea serviciilor de echilibrare [PEE]”

Nr. Denumirea Data publicării  
1 Ghidul utilizatorului – modulul “ Prestarea serviciilor de echilibrare [PEE]” (v.1.0.) 15.04.2022

 

Ultima modificare: 05.12.2022