Lista procedurilor și contractelor cadru

Mecanismul de echilibrare este lansat în conformitate cu Hotărâre ANRE nr. 283 din 07.08.2020 Cu privire la aprobarea Regulilor pieţei energiei electrice.

Pe piața de echilibrare a energiei electrice operatorul sistemului de transport (OST) efectuează urmatoarele activități:

  • Achiziționarea și vânzarea energiei electrice pentru echilibrarea capacităților necesare de energie electrică solicitate și ofertate pe parcursul zilei curente;
  • Achiziționarea și vânzarea energiei electrice pentru acoperirea dezechilibrelor de energie electrică ale părților responsabile de echilibrare;

În cadrul implementării noilor Reguli ale Pieței Energiei Electrice, au fost elaborate, avizate de ANRE și puse în aplicare următoarele proceduri și contracte cadru.

 

Lista procedurilor

Nr. Denumirea documentului Avizat Data publicării  
1 Procedura “Cerințele privind înregistrarea în calitate de parte responsabilă de echilibrare” ANRE 14.09.2021
2 Procedura “Cerințele de înregistrare ca participant la piața de echilibrare a energiei” ANRE 14.09.2021
3 Procedura “Elaborarea, transmiterea și validarea ofertelor zilnice pentru energia electrică de echilibrare” ANRE 14.09.2021
4 Procedura “Determinarea energiei electrice de echilibrare livrate” ANRE 14.09.2021
5 Procedura de constituire, actualizare și utilizare a Garanţiilor Financiare ANRE 22.09.2022

 

Lista contractelor cadru

Nr. Denumirea documentului Avizat Data publicării  
1 Contractul cadru de echilibrare ANRE 31.01.2024
2 Contractul cadru de participare la piața energiei electrice de echilibrare ANRE 14.09.2021

 

Ultima modificare: 26.04.2024