Alocarea Codurilor EIC

Informații generale

Codul ЕІС (Energy Identification Code) – este un cod unic de 16 caractere utilizat în Europa pentru a identifica în mod unic entitățile și obiectele legate de sectorul energetic (energia electrică și gazele naturale). La fel, cod-ul EIC se utilizează pentru schimbul de datele cu participanții Pieței Europene de Energie Electrică. Codul ЕІС permite accesul la platformele electronice de alocare a capacităților de interconexiune și pentru schimbul transfrontalier de energie electrică.


În conformitate cu prevederile Hotărârii ANRE nr. 283/2020 cu privire la aprobarea Regulilor pieței energiei electrice, fiecare Participant la piaţa angro energiei electrice (producător, furnizor sau operator de sistem) este obligat să se înregistreze la Operatorul Sistemului de Transport. Începînd cu luna august 2018 în cadrul Î.S. "Moldelectrica" funcționează Biroul Local de Emitere a codurilor EIC în domeniul energiei electrice (LIO nr.64), unde Participanții pieţei energiei electrice pot obţine codurile EIC.

 

Biroul Local de Emitere

Biroul Local de Emitere a codurilor EIC al Î.S. "Moldelectrica" are dreptul de a aloca următoarele tipuri de coduri EIC:

 • tip X – pentru Participanții Pieţei Energiei Electrice (Operatorii Sistemelor de Transport / Distribuție, Operatorii Pieței, Furnizori, Părțile responsabile pentru Echilibrare etc.);
 • tip Y – pentru determinarea zonelor / regiunilor;
 • tip Z – pentru punctele de măsurare;
 • tip W – pentru Generatoare/ Centrale electrice, Consumatori;
 • tip T – pentru interconectori.

Obligaţiunile Biroului Local de Emitere (LIO):

 • este responsabil pentru alocarea și întreținerea codurilor EIC pe care le emite;
 • publică lista completă a codurilor EIC active, pe care le-a emis în registrul său local;
 • nu este responsabil de acuratețea, integralitatea și validitatea informațiilor furnizate de un Participant EIC;
 • LIO este responsabil doar pentru codurile EIC pe care le alocă;
 • îndeplineşte obligațiile care îi revin, în conformitate cu legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal și protecția informațiilor comerciale sensibile;
 • emite, menține și publică gratuit codurile EIC necesare pentru participanții pieței.

Biroul Local de Emitere a codurilor EIC al Î.S. "Moldelectrica" alocă codurile EIC numai pentru obiecte situate pe teritoriul Republicii Moldova. Sistemul de codificare EIC reprezintă un sistem comun pentru toate țările ce fac parte din Piața Europeană de Energie Electrică astfel Participanții pieţei energiei electrice care posedă coduri EIC intrenaționale au drept de a le utiliza fără o coordonare cu LIO al Î.S. "Moldelectrica"

Alocarea codului EIC

Pentru obţinerea codului EIC trebuie parcurse următoarele etape:

 • se completeză formularul tip de acordare a codului EIC;
 • se transmite formularul tip completat prin fax la numărul +373 (22) 253-142 sau e-mail: [email protected]
 • se expediază anexat următorarele documente
  • copia licenţei ANRE;
  • copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
  • copia certificatului plătitor de TVA;
  • parametrii tehnici în funcţie de tipul obiectului X, T, Z, Y și W;
 • se verifică pe site-ul  Î.S. "Moldelectrica", că propriul cod EIC există.

Codul EIC alocat are următoarea structură:

 

 

Nr. Denumirea documentului Data publicării  
1 Registrul Biroului Local de Emitere al RM 05.07.2024
2 Formular tip de acordare a codului EIC 04.09.2023
3 Lista parametrilor tehnici 06.08.2018
4 Manualul de alocare a codurilor EIC; ver.5.5 (ENG) 27.10.2022
5 Întrebări frecvente (ENG) 06.08.2018
6 Formular-model de acordare a codului EIC completat 06.08.2018

Link-uri utile:

Ultima modificare: 05.07.2024