Instruirea personalului

Centrul de Instruire a Î.S. „Moldelectrica” propune următoarele cursuri de:

 • Electromontor, maiştri şi inginer de montaj, repararea şi exploatarea/ verificarea liniilor aeriene şi de cablu, echipamentului electric şi a substaţiilor 0,4- 330 kV;
 • Ingineri în exploatarea bateriilor de acumulatoare;
 • Personal operativ de toate nivelele a liniilor electrice, echipamentului şi substaţiilor;
 • Securitate electrică de gr.III-V;
 • Maşinist de automacara, macara de foraj, turn;
 • Agăţători
 • Personal tehnic- ingineresc răspunzător de exploatarea turnurilor, macarale, recipientelor cazanelor, conductelor, sistemelor de distribuţie a gazelor la Centralele Electrice cu Termificare (CET) şi a cazanelor;
 • Maşiniştilor la cazare
 • Electromontor şi lăcătuş- electrician la montare, reparaţie şi exploatare:
  – reţelelor electrice 0,4- 400 kV;
  – echipamentelor de distribuţie 0,4- 400 kV;
  – electromontor liniilor de cablu.
 • Conducătorilor locurilor de muncă în energetică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Lista programelor de studii

Nr. Denumirea programelor Preg. Oră Perf. Oră
1. Perfecţionarea electromontorilor brigăzilor de deservire operativă a reţelelor electrice de distribuţie. - 80
2. Perfecţionarea electromontorilor brigăzilor de deservire operativă a reţelelor electrice de tensiune înaltă. - 80
3. Perfecţionarea electromontorilor de deservire operativă a staţiilor electrice de transformare 35-110 kV. - 80
4. Perfecţionarea electromontorilor brigăzilor de deservire operativă a staţiilor electrice de transformare 330-400kV. - 80
5. Perfecţionarea dispecerilor reţelelor electrice de distribuţie. - 80
6. Perfecţionarea dispecerilor reţelelor electrice de tensiune înaltă. - 80
7. Pregătirea şi perfecţionarea electromontorilor la exploatarea reţelelor electrice de distribuţie. 160 80
8. Pregătirea şi perfecţionarea electromontorilor la montarea, reparaţia şi exploatarea liniilor electrice prin cablu. 160 80
9. Pregătirea şi perfecţionarea electromontorilor la exploa-tarea reţelelor electrice din interiorul clădirilor . 160 80
10. Pregătirea şi perfecţionarea electromontorilor la montarea liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune pînă la 10 kV. 160 80
11. Pregătirea şi perfecţionarea electromontorilor pentru deservirea tehnică şi reparaţia echipamentelor şi instalaţiilor. 160 80
12. Perfecţionarea lăcătuş-electricianului la reparaţia utila-jului de distribuţie. - 80
13. Perfecţionarea electromontorului pentru exploatarea bateriilor de acumulatoare . - 80
14. Pregătirea şi perfecţionarea electromontorilor la montarea liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune. 160 80
15. Pregătirea şi perfecţionarea electromontorilor la reparaţia şi exploatarea liniilor electrice aeriene. 160 80
16. Perfecţionarea personalului ingineri - electricieni. - 40
17. Perfecţionarea maiştrilor. - 80
18. Perfecţionarea inginerilor pentru exploatarea utilajului staţiilor de transformare 35-400 kV. - 40
19. Perfecţionarea inginerilor la deservirea tehnică a liniilor electrice aeriene de tensiune înnaltă. - 40
20. Perfecţionarea inginerilor la montarea liniilor electrice aeriene de tensiune înaltă. - 80
21. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a agăţătorilor. 160 40
22. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a conducăto-rilor auto (alimentarea cu gaze). 80 40
23. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a conducătorilor de încărcătoаre. 80+160=240 40
24. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a maşinistilor la cazane. 80+80= 160 40
25. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a maşinistilor de automacarale. 80+80= 160 40
26. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a maşinistilor a instalaţiilor de ridicat (turlelor). 80+80= 160 40
27. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a muncitorilor la deservirea recipientelor sub presiune. 80+40= 120 40
28. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a muncitorilor la deservirea a conductelor de abur şi apă fierbinte. 80+40= 120 40
29. Perfecţionarea personalului tehnico-ingineresc privind „Reguli de Securitate în Ramura Gazificării –Exploatarea sistemelor şi instalaţiilor de butelii cu GPL (posturi de tăiere)”. - 40
30. Perfecţionarea personalului tehnico-ingineresc privind „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a con-ductelor de abur şi apă fierbinte.” - 40
31. Perfecţionarea personalului tehnico-ingineresc privind „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a cazanelor de abur şi cazanelor de apă fierbinte.” - 40
32. Perfecţionarea personalului tehnico-ingineresc privind „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune.” - 40
33. Perfecţionarea personalului tehnico-ingineresc privind „Reguli de construire şi exploatare inofensivă a instalaţiilor de ridicat (turlelor).” - 40
34. Perfecţionarea personalului tehnico-ingineresc privind „Cerinţe de securitate industrială la construcţia, mon-tarea, punerea în funcţie utilizarea, reparare şi verifi-carea tehnică a macaralelor.” - 40
35. Perfecţionarea personalului tehnico-ingineresc privind „Reguli de Securitate în Ramura Gazificării”- Exploatarea instalaţiilor tehnice şi a sistemelor de distribuţie gaze a Centralelor Electrice cu Termoficare (CET). - 40
36. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a maşinistilor la maşina-macara de forat autopropulsată . 160 40
37. Perfecţionareа profesională a muncitorilor nacelei instalaţiilor de ridicat (turlelor). - 40
38. Perfecţionarea profesională a lăcătuşilor la deservirea reţelelor termice. - 80
39. Instruirea conducătorilor locurilor de muncă în energetică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 40 -
40. Pregatirea şi perfecţionarea personalului electrotehnic în domeniul cunoaşterii „Normelor de tehnică a securităţii şi exploatare a instalaţiilor electrice ale consumatorilor”. 80 40
41. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a electrosudorilor de sudare manuală. 160 80
42. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a tăietorilor cu gaze. 120 80
43. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a sudorilor cu gaze. 120 80
44. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a electro-gazosudorilor. 160 120
45. Perfecţionarea profesională a lăcătuşilor electricieni pentru reparaţia maşinilor electrice. - 120
46. Perfecţionarea electromontorilor la repararea şi deser-virea aparaturii de protecţie prin relee şi automatizări. - 80
47. Perfecţionarea personalului la deservirea tehnică a dispo-zitivelor de protecţie prin relee şi automatizări. - 120
48. Perfecţionarea personalului la deservirea aparatelor de evidenţă a energiei electrice. - 40
49. Perfecţionarea personalului pentru furnizarea energiei electrice. - 40
50. Pregătirea şi perfecţionarea profesională a lucrătorilor pentru încercări şi masurări în echipamentele electrice. 160 80

Date de contact:

Adresa: MD-2008; mun. Chisinau, str. V. Lupu, 18
E-mail: [email protected]
Tel.: +373 (22) 74-92-03
Fax: +373 (22) 74-63-63
Program de lucru: 8:00 – 17:00

Ultima modificare: 25.04.2017